svasdssvasds

ว้าว! พบ วาฬบรูด้า สัตว์ทะเลหายาก 3 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ว้าว! พบ วาฬบรูด้า สัตว์ทะเลหายาก 3 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

มีการพบ "วาฬบรูด้า" สัตว์ทะเลหายาก 3 ตัว พบที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 2 ตัวระบุชื่อได้แล้วว่า แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง ขณะที่อีกตัว ยังไม่สามารถระบุชื่อได้

นับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจสำหรับคนรักสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และมีหัวใจสูบฉีดเป็นเรื่อง Keep The World เมื่อ มีการพบ "วาฬบรูด้า" สัตว์ทะเลหายาก 3 ตัว พบที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย 2 ตัวระบุชื่อได้แล้วว่า แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง ขณะที่อีกตัว ยังไม่สามารถระบุชื่อได้

Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่เรื่องราวสุดประทับใจ โดย  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ รายงานความคืบหน้า "การติดตามสำรวจประชากร “วาฬบรูด้า”  สัตว์ทะเลหายากที่เข้ามาหากินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยมีการ พบวาฬบรูด้า จำนวน 3 ตัว คือ แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่งซึ่งเป็นลูกที่เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2021 และอีกตัวยังไม่ทราบชื่อ "

ทั้งนี้ เท้าความกลับไป จากกรณีที่ นายสาธิต ตันติกฤตยา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้รับรายงานการพบ ”วาฬบรูด้า” จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา  จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการออกสำรวจติดตามประชากรวาฬบรูด้าในพื้นที่ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดเก็บข้อมูลสถิติสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งประชาสัมพันธ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อการดำรงชีวิต จากเรือนำเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยในวันที่ 3 ก.พ.2023 เวลาประมาณ 10.30 น. ได้สำรวจพบวาฬบรูด้า เข้ามาหากินในพื้นที่ฯ  รวมจำนวน 3 ตัว จึงได้ตรวจสอบรายชื่อโดยเปรียบเทียบอัตลักษณ์กับฐานข้อมูลการจำแนกประชากรวาฬบรูด้าในอ่าวไทย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสองตัวพบว่าเป็นแม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง ซึ่งเป็นลูกที่เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2021 และอีกตัวยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์

พบ วาฬบรูด้า สัตว์ทะเลหายาก 3 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ...วัดได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Credit ภาพ Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

จากฐานข้อมูลในอดีตพบว่ามีวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่เฉลี่ย 1-2 ตัว ต่อปี จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ในช่วงปี 2020-2021  ทำให้ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับการฟื้นฟู ซึ่งในช่วงต้นปีจะเป็นฤดูกาลที่วาฬบรูด้าเข้ามาหากินอย่างต่อเนื่อง 

โดยช่วงเดือนก.พ.- มี.ค. 2021 มีการ พบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่ร่วม 4 ตัว คือ แม่วันดี เจ้าวันหยุด เจ้าอิ่มเอม และเจ้าเปรมปรีดิ์  

และในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2022  พบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่ร่วม  6 ตัว คือ เจ้าเปรมปรีดิ์ เจ้าสาคู เจ้าเมษา แม่สดใสและลูกชื่อเจ้าแสนดี และอีกตัวไม่ทราบชื่อ 

และการพบ วาฬาบรูด้า แบบนี้ นับ เป็นที่น่าติดตามว่าจะมีวาฬบรูด้าเข้ามาหากินเพิ่มเติมหรือไม่และจะเวียนว่ายหากินอยู่ในพื้นที่นานเท่าไร  โดยนอกจากจะชี้วัดได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้ว ยังสะท้อนให้เกิดกระแสด้านการอนุรักษ์ การดึงดูดการท่องเที่ยว จึงต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ร่วมกันปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ตลอดจนข้อแนะนำของอุทยานแห่งชาติในการเดินเรือ การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวและอื่นๆอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันดูแลสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งเป็นทรัพยากรล้ำค่าของท้องทะเลอ่าวไทยให้ยั่งยืนตลอดไปด้วย 

พบ วาฬบรูด้า สัตว์ทะเลหายาก 3 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ...วัดได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Credit ภาพ Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

related