svasdssvasds

"วราวุธ" สั่ง ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

"วราวุธ" สั่ง ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

จากกรณีพบคราบน้ำมันระยอง และนอกชายฝั่งบ้านฉาง ที่หวั่นกระทบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เบื้องต้น จากการสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดพลา หาดพะยูน หาดน้ำริน จ. ระยอง และหาด EOD จ.ชลบุรี เบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สั่งกรมทะเลชายฝั่ง เร่งตรวจสอบติดตาม กรณีพบคราบน้ำมันบริเวณอ่าวระยอง และนอกชายฝั่งบ้านฉาง หวั่นกระทบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เบื้องต้น จากการสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดพลา หาดพะยูน หาดน้ำริน จ. ระยอง และหาด EOD หรือหาดนภาธาราภิรมย์ ต.แสมสาร จ.ชลบุรี ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินอู่ตะเภา เบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ผลคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่พบคราบน้ำมัน ไม่มีกลิ่นน้ำมันในอากาศ  และไม่พบคราบหรือก้อนน้ำมันบริเวณชายหาด

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความเห็นว่า หลังได้รับแจ้งเหตุพบคราบฟิล์มน้ำมัน นอกชายฝั่งประมาณ 9.23 กม. อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งจากการตรวจสอบทางอากาศ พบคราบน้ำมันกระจายเป็นวงกว้าง ประมาณ 200 เมตร 

โดยกรมควบคุมมลพิษได้ใช้สารขจัดคราบน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมตรวจสอบติดตามพื้นที่ ที่พบคราบน้ำมันบริเวณอ่าวระยอง และนอกชายฝั่งบ้านฉางแล้ว  เพื่อสำรวจประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ 

ทั้งนี้ จากการสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดพลา หาดพะยูน หาดน้ำริน จ. ระยอง และหาด EOD หรือหาดนภาธาราภิรมย์ ต.แสมสาร จ.ชลบุรี ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินอู่ตะเภา เบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ผลคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่พบคราบน้ำมัน ไม่มีกลิ่นน้ำมันในอากาศ  และไม่พบคราบหรือก้อนน้ำมันบริเวณชายหาด

ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

ส่วนการสำรวจผลกระทบต่อแนวปะการัง บริเวณหาดพลา พบว่าแนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวของก้อนหรือกอปะการังและในมวลน้ำทะเล 

ส่วนค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ทช. เฝ้าระวัง รวมถึงประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ทัพเรือภาคที่ 1 และ ศรชล. ภาค 1 เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และหากประชาชนในพื้นที่พบเหตุการณ์ที่กระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอให้แจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362" อภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

ตรวจสอบ กรณีพบคราบน้ำมันระยอง เบื้องต้นสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ

 

related