svasdssvasds

ข่าวดี! ฝุ่นกรุงเทพฯ 28 มี.ค. ลมจากทิศใต้พัดฝุ่น ส่งผลคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

ข่าวดี! ฝุ่นกรุงเทพฯ 28 มี.ค. ลมจากทิศใต้พัดฝุ่น ส่งผลคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 28 มีนาคม 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศดีถึงดีมาก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนลมจากทิศใต้พัดขึ้นสู่ทิศเหนือ ทำให้ค่าฝุ่นละอองดีขึ้น

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2566 คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเกือบทุกพื้นที่ สภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

ข่าวดี! ฝุ่นกรุงเทพฯ 28 มี.ค. ลมจากทิศใต้พัดฝุ่น ส่งผลคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

เนื้อที่น่าสนใจ :

อย่างไรก็ตามวันที่ 3 เมษายน 2566 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองข้ามพื้นที่จากบริเวณทิศตะวันตกได้

ส่วนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 66 อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 สถานการณ์อาจบรรเทาลงได้บ้างเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่ปิดลดลง

related