svasdssvasds

GISTDA เผยไทยพบจุดความร้อน 2,963 จุด ในพื้นป่าอนุรักษ์มีมากถึง 1,540 จุด

GISTDA เผยไทยพบจุดความร้อน 2,963 จุด ในพื้นป่าอนุรักษ์มีมากถึง 1,540 จุด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมทำให้เห็นถึงจุดความร้อนในประเทศไทย มีจำนวน 2,963 จุด โดยพบในพื้นป่าอนุรักษ์มากที่สุดถึง 1,540 จุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยในประเทศไทยพบจุดความร้อน 2,963 จุด และที่น่าตกใจคือ พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุดถึง 1,540 จุด ตามมาด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 1,018 จุด, พื้นที่เกษตร 161 จุด, พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 158 จุด, พื้นที่เขต สปก. 77 จุด, และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด

GISTDA เผยไทยพบจุดความร้อน 2,963 จุด ในพื้นป่าอนุรักษ์มีมากถึง 1,540 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ

  • แม่ฮ่องสอน 574 จุด  
  • เชียงใหม่ 545 จุด
  • เชียงราย 332 จุด

ในส่วนค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ทางภาคเหนือน่าเป็นห่วงมากเช่นเคย เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” แบบรายชั่วโมง เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่าน มาพบหลายจังหวัดมีค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีค่า PM 2.5 สูงสุดกว่า 400 ไมโครกรัม ตามด้วยเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูนแพร่ ตาก เลย

แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมภายนอกอาคารสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในขณะที่กรุงเทพมหานคร พบค่าคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

GISTDA เผยไทยพบจุดความร้อน 2,963 จุด ในพื้นป่าอนุรักษ์มีมากถึง 1,540 จุด ในส่วนจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างพม่าขึ้นนำอยู่ที่ 7,918 จุด, สปป.ลาว 1,970 จุด, กัมพูชา 356 จุด, เวียดนาม 237 จุด และมาเลเซีย 45 จุด

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะเป็นหุบเขาแอ่งกระทะ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพัดและการเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นที่เป็นสำคัญ

GISTDA ยังเผยว่าปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น และ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่