svasdssvasds

ทำความรู้จัก สวนมิ่งมงคลฯ ปอดขนาดใหญ่คนแก่งคอย กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน

ทำความรู้จัก สวนมิ่งมงคลฯ ปอดขนาดใหญ่คนแก่งคอย  กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน

ชวนทำความรู้จัก “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” หรือ อินทรี กรีนพาร์ค ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ในแก่งคอย จ.สระบุรี แถมยังใช้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย 

‘สวนมิ่งมงคลฯ’ หรือชื่อเต็มๆ คือ “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดย ปูนซีเมนต์นครหลวง ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ในแก่งคอย จ.สระบุรี ยกระดับชุมชนน่าเที่ยว เชิงนิเวศ ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ เพิ่มจุดพักผ่อน พร้อมจุดเช็คอิน แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และกิจกรรมใหม่สุดสร้างสรรค์ เพื่อคนทุกช่วงวัย ศูนย์รวมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวคิด TOTAL GREEN มุ่งสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573

สำหรับ ‘สวนมิ่งมงคลฯ’ จะเรียกว่าเป็น ปอดขนาดใหญ่ของคนแก่งคอย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ จะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ประดับกว่า 100 สายพันธุ์ ที่ออกแบบภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามและร่มรื่นพร้อมด้วย สวนสมุนไพร และพืชผักสวนครัวต่างๆ ที่รอให้ทุกคนไปเรียนรู้ และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ 

ชวนทำความรู้จัก “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” หรือ อินทรี กรีนพาร์ค ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ในแก่งคอย จ.สระบุรี แถมยังใช้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำ

รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ เช่น มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำ จากกังหันวิดน้ำ เป็นที่มาของการสร้างต้นแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นบ้าน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยไม้คอนวูดทั้งหลัง ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่ผลิตจากคอนกรีต 70% และเยื่อกระดาษอีก 30% แต่มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจุดประกายความสนใจด้านพลังงาน
ให้กับคนที่เข้ามาชม โดยเป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Award ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารออกแบบ สำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) 

นอกจากนี้ ภายใต้พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายรวมไว้ที่นี่ พร้อมรับฟังคำบรรยายความเป็นมาและการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมแปลงเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ แปลงนาสาธิต สถานที่เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอย่างการปลูกผักสวนครัว

ทำความรู้จัก สวนมิ่งมงคลฯ ปอดขนาดใหญ่คนแก่งคอย กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน

โดยนายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ทั้งในระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับประเทศ ซึ่งเราได้ทำการปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ของ “สวนมิ่งมงคลฯ” ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อนอันร่มรื่นและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้มากขึ้นสำหรับคนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง

ทำความรู้จัก สวนมิ่งมงคลฯ ปอดขนาดใหญ่คนแก่งคอย กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน

โดย “สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” หรือ อินทรี กรีนพาร์ค พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 22 ไร่ ริมทางหลวงหมายเลข 2 กม. 125 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่สร้างขึ้นบนความตั้งใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า

คอนเซ็ปต์ “สวนมิ่งมงคลฯ ใหม่ ตอบโจทย์ความหลากหลายของพื้นที่สาธารณะชุมชน

นอกจากนี้  “สวนมิ่งมงคลฯ” ได้ปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อน และกิจกรรมใหม่ภายในสวนสาธารณะสุดร่มรื่น อาทิ การเข้าชมและถวายสักการะพระบรมรูปปั้นรัชกาลที่ 9 ในหอเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่ใช้สารปรับปรุงดินจากขยะเศษอาหารมาใช้แทนปุ๋ย ชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น เพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่เหมืองเพื่อการฟื้นฟู

นอกจากนั้นยังมีสินค้า OTOP จากชาวบ้านชุมชนแก่งคอย ลานวิ่งเล่นพักผ่อนกับสุนัขรู้ใจในพื้นที่สวนสีเขียวเปิดโล่ง รวมถึงโซนของการเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ช่วยลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อสร้างคุณค่าและความผูกพันที่ดีร่วมกันกับชุมชนแก่งคอย ด้วยแนวคิด TOTAL GREEN เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2573 

ทำความรู้จัก สวนมิ่งมงคลฯ ปอดขนาดใหญ่คนแก่งคอย กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน


กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนทุกวัย


“สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” จังหวัดสระบุรี เป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพราะนอกจากอากาศที่สดชื่น และสีเขียวสบายตาจากต้นไม้น้อยใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดรับกับคนทุกช่วงวัย ทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งแหล่งเรียนรู้ และ สันทนาการที่หลากหลายสำหรับชุมชนแก่งคอย บุคคลทั่วไป และครอบครัวพนักงานอินทรี

นอกจากนั้นภายใน “สวนมิ่งมงคลฯ” ยังจัดสรรพื้นที่เปิดโล่งสำหรับกิจกรรมวิ่งและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกับสนามออกกำลังกาย ท่าน้ำสวนมิ่งมงคลที่สามารถให้อาหารปลาคราฟ ลานนั่งเล่นในบริเวณโดยรอบ พร้อมรอให้ทุกคนเข้ามาเติมความสดชื่น กับร้านกาแฟในสวน ซึ่งจะเปิดให้บริการในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.

สำหรับคนที่สนใจสามารถเดินทางเช็คอินที่ “สวนมิ่งมงคลฯ” ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-19.00. น. ณ ริมถนนมิตรภาพ บริเวณ กม.125 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยสอบถามเส้นทางได้ที่ 036-720-2043 และติดต่อ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 036-240930 ต่อ 4029, 4104 และ เฟซบุ๊ก สวนมิ่งมงคลฯ อินทรีกรีนพาร์ค

ทำความรู้จัก สวนมิ่งมงคลฯ ปอดขนาดใหญ่คนแก่งคอย กรีนพาร์คหัวใจชุมชนยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related