svasdssvasds

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว?

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว?

อัปเดตการท่องเที่ยวไทยหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว ไทยพร้อมแค่ไหนรับมือนักท่องเที่ยว พร้อมชวนรู้จักแอพพลิเคชันแบบใหม่ที่จะทำให้การเที่ยวไทยง่ายและสะดวกมากขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านค้าของไทยด้วย หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด19 ไป ทำให้ไร้นักท่องเที่ยวมายาวนานเกือบ 3 ปี แต่หลังจากเปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้สร้างแรงกระเพื่อมแห่งความหวังให้กับเหล่าผู้ประกอบอีกครั้งในด้านเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามา

การหยุดรับนักท่องเที่ยวไปในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การยังคงตัวของธุรกิจที่มีความหลากหลาย และวิธีการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดเมื่อไร้นักท่องเที่ยว และการฟื้นฟูของระบบนิเวศ เช่นปะการัง และจำนวนสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น

ดังนั้น การจะเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเปรียบเสมือนการหยุดช่วงเพื่อให้เราต้องปรับแผนการท่องเที่ยวใหม่ให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่เพิ่งถูกฟื้นฟูนั้นยังคงสวยงามไว้ได้ แม้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามา

แต่ก่อนอื่นลองมาอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยกันก่อน

ในปี 2565 นี้ ไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และหลังจากยกเลิกการเข้าประเทศแบบ Test & Go ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมายิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไทยภายในปีนี้ (2565) อยู่ที่ 4,000,000 คนขึ้นไป

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว? ข้อมูลล่าสุดจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬาเผยว่า ปี 2021 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 85,845 คน ส่วนปี 2022 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอยู่ที่ 5,688,036 คน นั่นหมายความว่า ตอนนี้เป้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากเกินเป้าที่คาดการณ์ไว้ (อัพเดทข้อมูลล่าสุด 25 ต.ค. 2565)

ส่วนรายได้จากชาวไทยคาดมีเงินสะพัดประมาณ 700,315 ล้านบาท ส่วนจากนักท่องเที่ยวยังไม่มีข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของไทยยังมีปัญหาหลายด้าน อาทิ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกินความคาดหมาย รายได้กระจุกตัว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิกฤต Covid-19

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว? พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไป

นักท่องเที่ยวเข้าไทยที่ผ่านมา มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป เช่น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก หรือ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT หรือก็คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมาด้วยตนเอง ไม่ได้มาพร้อมทัวร์ไกด์ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเน้นดูเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยมากขึ้น มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังมีอัตราการเติบโตสูงในเรื่องของการใช้ระบบดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ในการท่องเที่ยว เช่น การจ่ายเงิน การจองโรงแรม การดูรีวิวที่พักและร้านอาหาร เป็นต้น

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว?

Happy Model กลไลใหม่ดึงนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น

เพื่อให้การท่องเที่ยวงของไทยยั่งยืนและมีคุณภาพมากขึ้น จึงได้มีการวางโมเดลเพื่อพัฒนาให้ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวมีคุณภาพสูง พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม โมเดลนั้นคือ Happy Model

Happy Model คือ กลไกยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูง นักท่องเที่ยวมีคุณภาพสูง ชุมชนก็ต้องมีคุณภาพสูงด้วย ผ่านกิจกรรม 4 ด้านด้วยกันคือ กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดี ๆ แก่กัน

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว? ก่อนหน้านี้เรามักมองการท่องเที่ยวต้องมาจากการลงทุนในการดูแลธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่เราต้องเปลี่ยนใหม่เป็นการสร้างรายได้จากวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ

อีกทั้งต้องยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ พัฒนาจากเมืองน่าเที่ยวกลายเป็นเมืองน่าอยู่ และนอกจากนี้ต้องเน้นการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่และคนรุ่นใหม่รู้สึกรักและภูมิใจในถิ่นเกิด สามารถพัฒนาถิ่นเกิดของตนเองได้

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว? กิจกรรม 4 ด้าน จะช่วยพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวได้อย่างไร?

กินดี (Eat Well) – อาหารจะต้องอร่อย สะอาด มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารของท้องถิ่นและสมุนไพรจะต้องได้มาตรฐาน มีประโยชน์จริงและปลอดภัย

อยู่ดี (Live Well) – ที่พักต้องได้มาตรฐาน ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของการจัดการขยะและน้ำเสีย ทั้งนี้ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อม (WIFI) กิจกรรมต่างๆต้องส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เช่น นวด/สปา ของท้องถิ่น

ออกกำลังกายดี (Fit Well) – ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขี่จักรยาน วิ่ง เดิน ว่ายน้ำ ดำน้ำ ปีนเขา มวยไทย ระบำรำฟ้อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย

แบ่งปันสิ่งดี ๆ (Give Well) – เป็นการแบ่งปันความรู้ โดยเฉพาะจากท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยว ท้องถิ่นสามารถแนะนำสินค้าและสถานที่ Unseen ให้กับนักท่องเที่ยวได้ รวมถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น การเป็นอาสาสมัคร และการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ คือ คนที่ชื่นชอบการเดินสายทำบุญ (สายมู) ผู้ชอบการผจญภัยกับธรรมชาติและเกษตร สายชื่นชอบเยี่ยมชมวัฒนธรรม และสายผจญภัย Adventure

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว? รองรับกิจกรรมที่หลากหลายด้วย Digital Tourism Platform

เพื่อให้กิจกรรมด้านบนดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ แถมสะดวกสบายมากขึ้น จึงมีการจัดทำแอพพลิเคชัน TAGTHAI ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจะมีการรวบรวม Content เกี่ยวกับชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว อาหารและกิจกรรม ตาม Happy Model ที่วางเอาไว้ รวมถึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าและบริการได้ด้วย

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว?

แอพพลิเคชันนี้ทำอะไรได้บ้าง?

  • ดูข้อมูลการท่องเที่ยว
  • วางแผนและจองที่พัก
  • ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนเข้าไทย
  • เช็กตั๋วและสถานะเที่ยวบิน เวลาและการเดินทาง
  • ใช้เป็น Fast Track เข้าสนามบินได้
  • เช็กอินโรงแรมได้
  • ดูแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ รวมถึงร้านอาหาร

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.tagthai.com/th

หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชันได้ที่ >>> 

อัปเดตการท่องเที่ยวไทย ไทยพร้อมแค่ไหนหลังเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว?

ที่มาข้อมูล

https://www.mots.go.th/news/category/656

https://intelligencecenter.tat.or.th/articles/22978

related