svasdssvasds

เที่ยวแบบรักษ์โลก วิถีใหม่การท่องเที่ยวที่คุณสามารถเปลี่ยนโลกได้

เที่ยวแบบรักษ์โลก วิถีใหม่การท่องเที่ยวที่คุณสามารถเปลี่ยนโลกได้

เคล็ดลับ! เที่ยวแบบรักษ์โลก ที่ทุกคนสามารถเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีได้ในทุกที่ เพียงเคารพกฎกติกา และไม่ทำให้ตัวไปสร้างผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดแล้ว แค่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก็สามารถรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราและคนรุ่นต่อไป

ปัจจุบันโลกประสบปัญหา Climate Change หรือภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ปะการังฟอกสี น้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นทุกปี ล้วนแล้วเกิดมาจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือชีวิตของมนุษย์ ซึ่งทั่วโลกมีความพยายามช่วยกันหาวิธีรับมือเพื่อโลกของเรา และการเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งกิจกรรม ที่สามารถปรับการกระทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และทุกคนสามารถเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ แค่เริ่มต้นทำง่ายๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เคล็ดลับเที่ยวแบบรักษ์โลก ที่ทุกคนสามารถเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีได้ในทุกที่ เริ่มต้นกันได้ง่าย ๆ 

-รักษ์โลกก่อนออกเดินทาง เริ่มต้นจากที่บ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำให้สนิท ถอดปลั๊กไฟทุกจุดให้เรียบร้อย เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และป้องกันอัคคีภัย

-การเดินทาง ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวของเราอยู่ไม่ไกลกันมาก ลองเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นรถขนส่งสาธารณะ รถจักรยาน หรือสองขาของเราแทน

-ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของธรรมชาติอยู่เสมอ ไม่ทำร้ายหรือทำลาย

-ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานที่นั้น ๆ ในการทิ้งขยะ และหากบางสถานที่แนะนำให้ถือขยะของคุณกลับไปด้วย ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

-พกขวดน้ำดื่มส่วนตัว ช้อนส้อม และหลอด เพื่อลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือถ้าไม่สะดวกระหว่างการเดินทาง อาจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-ท่องเที่ยวแบบรักษากฎ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่หยิบจับสัตว์ทะเลหรือเหยียบปะการัง รวมทั้งไม่ให้อาหารสัตว์ทะเล เพราะเป็นการรบกวนระบบนิเวศทางอ้อม และไม่เก็บทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายกลับบ้าน มีแค่ภาพถ่ายและความทรงจำที่ดีจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็เพียงพอแล้ว

-ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเก็บขยะ เมื่อพบเศษขยะในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งช่วยรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ เพราะถ้าทุกคนช่วยกัน สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นก็จะสะอาดน่าเที่ยว

-ช่วยประหยัดน้ำ ปิดแอร์-ปิดไฟเมื่อไม่อยู่ในห้องพักโรงแรม หรือไม่เปลี่ยนผ้าขนหนูโดยไม่จำเป็น รวมไปถึงใช้บริการโรงแรมที่พัก และทัวร์ ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

-พกอุปกรณ์อาบน้ำแบบรีฟีลเมื่อเข้าใช้บริการโรงแรมที่พัก เพื่อลดการเกิดขยะจากอุปกรณ์อาบน้ำใช้แล้วทิ้งของทางโรงแรมที่พัก

 

สำหรับสายเที่ยวที่ชอบสันผ้สธรรมชาติ สามารถช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกไปพร้อม ๆ กันได้ เพียงเริ่มจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เคารพกฎกติกาของสถานที่นั้นๆ และไม่ทำให้ตัวไปสร้างผลกระทบให้กับสถานที่ ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะสามารถรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเราและคนรุ่นต่อไป

 

 

 

 

 

 

related