svasdssvasds

วิธีไหว้ตรุษจีน 2566 แบบเซฟโลก ปล่อยมลพิษน้อย และไม่ทำร้ายสุขภาพ

วิธีไหว้ตรุษจีน 2566 แบบเซฟโลก ปล่อยมลพิษน้อย และไม่ทำร้ายสุขภาพ

พิธีไหว้ตรุษจีน 2566 เป็นขั้นตอนสำคัญในการไหว้ขอพรเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ ด้วยของไหว้ ของมงคล ซึ่งพิธีไหว้ตรุษจีนจะมีการจุดธูป เทียน เผากระดาษเงินกระดาษทองนั้นทำให้เกิดมลพิษ ไม่ว่าจะฝุ่น PM2.5 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษต่างๆ

ขั้นตอนการไหว้ตรุษจีน 2566 สิ่งสำคัญในการทำพิธีไหว้อย่าง ธูป กระดาษเงิน กระดาษทอง และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ รู้ไหมว่าเครื่องไหว้ที่ทำให้เกิดควันเหล่านี้ นอกจากจะทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ยังก่อให้เกิดก๊าซพิษต่างๆ  เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และสารก่อมะเร็งต่างๆ ที่นอกจากจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลกับสุขภาพด้วย

ในพิธีไหว้ตรุษจีนจะมีฝุ่นควันจากธูปเทียนและการเผากระดาษเงิน กระดาษทองจำนวนมาก หากเราสูดหายใจเข้าไปมากๆ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ รวมถึงทำให้มีอาการปวดศีรษะ ซึ่งในแต่ละคนจะมีอาการรุนแรงมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่สัมผัสควัน

วิธีไหว้ตรุษจีน 2566 แบบเซฟโลก ปล่อยมลพิษน้อย และไม่ทำร้ายสุขภาพ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

จากผลสำรวจอนามัยโพลเรื่องพฤติกรรมการใช้ธูป และกระดาษเงินกระดาษทองในพิธีไหว้ตรุษจีนปี 2562 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,657 คน พบว่า ในวันไหว้ตรุษจีน มีการจุดธูป ร้อยละ 79 เผากระดาษเงินกระดาษทอง ร้อยละ 51 และเผาสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษต่างๆ ร้อยละ 19 และพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมการใช้ธูปและเผาที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ธูปขนาดสั้นเพียงร้อยละ 33 มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ถึงร้อยละ 98

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตธูปซึ่งใช้ในพิธีไหว้ตรุษจีน อย่าง ขี้เลื่อย กาว น้ำมันหอมที่สกัดจากส่วนของพืช เรซิน และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม พอกอยู่บนก้านไม้ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารพิษและโลหะหนัก ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมธูป (มอก. 2345-2550) เพื่อส่งเสริมให้การผลิตธูปมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต้องไม่มีปริมาณโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม สารหนู และปรอทเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกณฑ์กำหนดของโลหะหนักคือ 20, 10, 20, 2 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

สำหรับการทดสอบการปล่อยมลพิษในกระดาษเงิน กระดาษทอง และธูป พบว่าในขี้เถ้าจากธูปและจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่าในฝุ่นละอองในอากาศประมาณ 3-60 เท่า โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษเงินกระดาษทองคือ เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ไผ่ ผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ มีทั้งฉาบด้วยตะกั่ว และพิมพ์ระบบออฟเซ็ตซึ่งล้วนแต่เป็นสารพิษและโลหะหนัก แต่สำคัญปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษเงิน กระดาษทอง

How to ทำพิธีไหว้ตรุษจีนแบบเซฟโลก ปล่อยมลพิษน้อย ไม่ทำร้ายสุขภาพ

1. ขณะทำพิธีไหว้ตรุษจีน 2566 สวมหน้ากากอนามัยขณะจุดธูปไหว้ และเผากระดาษเงินกระดาษทอง

2. ควรเลือกธูปขนาดสั้นเนื้อธูปน้อย เพื่อลดปริมาณควันธูปเพราะใช้ระยะเวลาเผาไหม้ที่สั้นกว่า อย่างล่าสุดมีการคิด "ธูปศิลปากรรังสรรค์" หรือธูปลดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นผลงานของ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมกับศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะในการผลิตธูปรักษ์โลกต้นแบบ

3. หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เมื่อเสร็จพิธีไหว้ตรุษจีนแล้ว ควรดับธูปด้วยน้ำหรือทรายและเก็บธูปให้เร็วขึ้น

4. ในขั้นตอนเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ควรเผานอกอาคารที่พักอาศัย โดยขณะเผาควรยืนอยู่เหนือลม

5. ควรเผากระดาษเงินกระดาษทองทีละน้อยๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเขม่าเถ้ากระดาษ และไม่ควรเผาขณะที่มีเด็กหรือผู้คนเดินผ่านไปมา

6. ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสก้านธูป ควันธูป และกระดาษเงินกระดาษทอง

 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม / กรมประชาสัมพันธ์