svasdssvasds

ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใหญ่กว่า กทม.+ภูเก็ต แยกจากแผ่นดินแม่ เกรงส่งผลระบบนิเวศ

ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใหญ่กว่า กทม.+ภูเก็ต แยกจากแผ่นดินแม่ เกรงส่งผลระบบนิเวศ

นาซ่าเผยภาพภูเขาน้ำแข็งยักษ์ 'B-22A' ขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพฯ กับภูเก็ตรวมกัน ได้แยกออกจากแผ่นดินน้ำแข็งขนาดใหญ่แล้ว หลังจากที่ภูเขาน้ำแข็งลูกนี้อยู่ติดกับแผ่นแม่มากว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งการแตกออกจากกันครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลเรื่องผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ

องค์การนาซ่า ได้เผยภาพภูเขาน้ำแข็งยักษ์  B-22A ที่มีขนาดประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครกับภูเก็ตรวมกัน  ซึ่งภูเขาน้ำแข็งยักษ์นี้ติดอยู่กับแผ่นดินแม่ซึ่งเป็นแผ่นดินน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า ‘Doomsday Glacier’ หรือ ‘Thwaites’ มาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ ได้หลุดจากแผ่นดินใหญ่ ลอยออกจากฝั่งเข้าสู่น่านน้ำที่อุ่นกว่า 

ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใหญ่กว่า กทม.+ภูเก็ต แยกจากแผ่นดินแม่ เกรงส่งผลระบบนิเวศ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ภาพจากดาวเทียม Terra เผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2022 จนถึงเดือนมีนาคม 2023 เห็นได้ว่าภูเขาน้ำแข็งยักษ์  B-22A ค่อยๆ ห่างจากแผ่นดินน้ำแข็ง ‘Doomsday Glacier’ ไปเรื่อยๆ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ NASA เผยว่าภูเขาน้ำแข็งนี้จะค่อยๆ ละลายหายไปหมดใช้เวลานานประมาณ 10 ปี

Cr. Earth Observatory Cr. Earth Observatory

การละลายของภูเขาน้ำแข็ง  B-22A นั้นสร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก ซึ่งความเย็นจากการละลายของภูเขาน้ำแข็งอาจสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับระบบนิเวศ นอกจากนี้ความสำคัญของภูเขาน้ำแข็งยักษ์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของแผ่นดินแม่  ยังช่วยชะลอการละลายและค้ำแผ่นดินน้ำแข็งขนาดใหญ่ เมื่อไม่มีภูเขาน้ำแข็งค้ำยันทำให้น้ำที่อุ่นขึ้นจากภาวะโลกร้อนกัดเซาะรากฐานของแผ่นดินน้ำแข็งได้ง่ายขึ้น และทำให้ละลายได้มากขึ้น

 

ที่มา : Live Science / Earth Observatory

related