svasdssvasds

ร้อนก็ทำให้ค่าไฟขึ้น! เผยผลทดสอบเปิดแอร์ 1 ชม. อากาศร้อน 41°C กินไฟ 0.79 หน่วย

ร้อนก็ทำให้ค่าไฟขึ้น! เผยผลทดสอบเปิดแอร์ 1 ชม. อากาศร้อน 41°C กินไฟ 0.79 หน่วย

บิลค่าไฟขึ้นทำเอาหลายคนตกใจ แต่รู้ไหมว่ายิ่งอากาศร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งกินไฟ โดยมีผลทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวงเผยว่าเปิดแอร์ 1ชั่วโมง อุณหภูมิอากาศร้อน 41 องศาเซลเซียส กินไฟฟ้า 0.79 หน่วย

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ทำการทดสอบการเปิดแอร์ในช่วงหน้าร้อนที่มีอากาศร้อน พบว่าอากาศร้อน ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยทำการทดสอบด้วยเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานขนาด 12,000 BTU ตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกห้องที่ 35 องศาเซลเซียส และ 41 องศาเซลเซียส การคิดหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือนโดยสมมติให้เป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวัน นาน 30 วัน

ร้อนก็ทำให้ค่าไฟขึ้น! เผยผลทดสอบเปิดแอร์ 1 ชม. อากาศร้อน 41°C กินไฟ 0.79 หน่วย

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

จากการทดสอบเปิดแอร์ 1 ชั่วโมง ได้ผลทดสอบดังนี้

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

  • เปิดแอร์ 1 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 0.69 หน่วย
  • เปิดแอร์ 8 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 5.52 หน่วย
  • เปิดแอร์ 1 เดือน ใช้ไฟฟ้า 165.6 หน่วย

อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส

  • เปิดแอร์ 1 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 0.79 หน่วย
  • เปิดแอร์ 8 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 6.32 หน่วย
  • เปิดแอร์ 1 เดือน ใช้ไฟฟ้า 189.6 หน่วย

สรุปผลการทดสอบอากาศร้อนขึ้น 6 องศาเซลเซียส หน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น 14%

ที่มา : MEA