svasdssvasds

สหรัฐเผชิญภัยพิบัติสภาพอากาศ 7 ครั้ง ใน 4 เดือน มูลค่ากว่าสามหมื่นล้านบาท

สหรัฐเผชิญภัยพิบัติสภาพอากาศ 7 ครั้ง ใน 4 เดือน มูลค่ากว่าสามหมื่นล้านบาท

ประเทศสหรัฐอเมริกาเผชิญภัยพิบัติทางสภาพอากาศบ่อยครั้งในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ รายงานว่าสหรัฐฯ เผชิญภัยพิบัติทางสภาพอากาศช่วงเดือนมกราคม-เมษายน จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.37 หมื่นล้านบาท 

รายงานสภาพอากาศรายเดือนจากองค์การฯ ระบุว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดของภัยพิบัติเหล่านี้ ซึ่งแบ่งเป็นสภาพอากาศเลวร้าย 5 ครั้ง พายุฤดูหนาว 1 ครั้ง และอุทกภัย 1 ครั้ง สูงกว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.44 แสนล้านบาท) และทำให้เกิดการเสียชีวิตทางตรงและทางอ้อม 97 ราย

Cr. xinhua thai

องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่าจำนวนภัยพิบัติระดับพันล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในปี 2023 มีนัยสำคัญ โดยก่อนหน้านี้มีเพียงปี 2017 และ 2020 ที่มีภัยพิบัติทางสภาพอากาศในกรอบเวลาเดียวกันมากกว่า (8 ครั้ง) ส่วนปี 2022 สหรัฐฯ เผชิญภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภูมิอากาศที่สร้างความเสียหายรวมกว่า 1.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.56 ล้านล้านบาท)

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สหรัฐฯ เผชิญภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภูมิอากาศรวม 355 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 1980 ซึ่งสร้างความเสียหายโดยรวมสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.37 หมื่นล้านบาท) โดยภัยพิบัติเหล่านี้สร้างความเสียหายรวมสูงกว่า 2.540 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 85.73 ล้านล้านบาท)

องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ เสริมว่าค่าเฉลี่ยรายปีระหว่างปี 1980-2022 เป็นภัยพิบัติทางสภาพอากาศระดับ 8.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.73 แสนล้านบาท) ส่วนค่าเฉลี่ยรายปีช่วง 5 ปีที่ผ่านมาล่าสุดเป็นภัยพิบัติทางสภาพอากาศระดับ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 6.07 แสนล้านบาท)

 

ที่มา : xinhua thai

related