svasdssvasds

เปิดแผนรับมือน้ำประปา สู้ฝนทิ้งช่วงกลางมิ.ย. -ก.ค.66

เปิดแผนรับมือน้ำประปา สู้ฝนทิ้งช่วงกลางมิ.ย. -ก.ค.66

รับมือฝนทิ้งช่วง ! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงกลางมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 กำชับกปภ.ทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน้นย้ำต้องไม่กระทบการให้บริการน้ำประปา ไม่หวั่นฝนทิ้งช่วง วางแผนจัดการน้ำฤดูฝน

หลายหน่วยงานกำลังวางแผนรับมือภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ล่าสุดนายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศประเทศไทยขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งได้คาดการณ์ช่วงกลางเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2566  จะมีปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยอาจทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2566 เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ เปิดแผนรับมือฝนทิ้งช่วง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จึงได้กำชับกปภ.ทั้ง234สาขา เร่งดำเนินการสำรวจและประเมินปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบของ กปภ.อย่างใกล้ชิด โดยสูบน้ำให้เต็มสระเก็บน้ำ ขุดลอกสระคูคลองหรือทำฝายชั่วคราว ตลอดจนเตรียมจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน รวมถึงยังสามารถใช้เป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

 

อย่างไรก็ตามกปภ.ได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร รถบรรทุกน้ำ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด