svasdssvasds

เมื่อแมลงผสมเกสรเขตร้อนหาย กาแฟและโกโก้จะกลายเป็นของหายาก

เมื่อแมลงผสมเกสรเขตร้อนหาย กาแฟและโกโก้จะกลายเป็นของหายาก

การศึกษาใหม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมมนุษย์ กำลังทำให้ผึ้งและแมลงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อนลดจำนวนอย่างรวดเร็ว จนอาจกระทบผลผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะ กาแฟ และโกโก้

ในโลกที่สภาพอากาศร้อนขึ้นและสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เราอาจไม่ได้ทานกาแฟ หรือช็อคโกแลตอีกต่อไป หลังรายงานศึกษาชิ้นใหม่โดยมหาวิทยาลัย University College of London เปิดเผยว่า ผลกระทบสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำลังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้จำนวนประชากรและความหลากหลายชนิดพันธุ์ของแมลงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อนลดลงอย่างมาก

แมลงผสมเกสรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเพาะปลูกพืชอาหาร เพราะกว่าสามในสี่ของพืชดอก และ 35% ของพืชอาหารทั่วโลก จำเป็นต้องพึ่งแมลงผสมเกสรเพื่อให้ติดผล

เมื่อแมลงผสมเกสรเขตร้อนหาย กาแฟและโกโก้จะกลายเป็นของหายาก

Tim Newbold หนึ่งในทีมวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการหายไปของแมลงผสมเกสรในแถบเขตร้อน เผยว่า ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างมาก บวกกับการสูญเสียถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและมลพิษจากกิจกรรมมนุษย์ ทำให้แมลงอย่าง ผึ้ง ผีเสื้อ และแมลงผสมเกสรชนิดอื่นๆ หายไปกว่า 61%

โดยข้อมูลจากผลการวิจัยพบว่า ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียพืชผลมากที่สุดจากการหายไปของแมลงผสมเกสร ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย บราซิล และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศแถบแอฟริกา

Newbold กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ชนิดพันธุ์และประชากรแมลงผสมเกสรลดลง เป็นเพราะผลกระทบการสูญเสียถิ่นอาศัยและมลพิษจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง แต่ด้วยสภาพอากาศโลกที่กำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆ แมลงในเขตร้อนมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการสูญพันธุ์ เพราะในหลายๆ พื้นที่ เริ่มจะมีอากาศร้อนเกินกว่าที่แมลงเหล่านี้จะทนอาศัยอยู่ได้

เมื่อแมลงผสมเกสรเขตร้อนหาย กาแฟและโกโก้จะกลายเป็นของหายาก

“เราเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรแมลงผสมเกสร” Newbold กล่าว

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นักวิจัยกล่าวว่า สิ่งนี้ส่งผลเสียต่อพืชเขตร้อนที่อาศัยแมลงในการผสมเกสร โดยเฉพาะ กาแฟและโกโก้ อย่างยิ่ง เพราะไม่มีแมลงที่คอยช่วยผสมเกสร เราก็จะไม่มีผลกาแฟและผลโกโก้ ซึ่งเป็น วัตถุดิบหลักของเครื่องดื่มและของหวานที่คนทั่วโลกชื่นชอบ

ยิ่งไปกว่านั้น Newbold กล่าวว่า เมื่อคำนึงถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อการเพาะปลูกกาแฟโดยตรง เช่น อากาศที่ร้อนขึ้น และภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น จนทำให้การเพาะปลูกกาแฟทำได้ยากลำบากมากขึ้น ผลกระทบจากการหายไปของแมลงผสมเกสรจะยิ่งทำให้ผลผลิตกาแฟลดลงไปอีก

แม้ว่าด้วยสถานการณ์ขณะนี้ อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่กาแฟและโกโก้ต้องพบจุดจบ แต่ผลกระทบสภาวะโลกร้อนและการลดจำนวนของแมลงผสมเกสรจะทำให้ กาแฟ และช็อคโกแลต มีราคาแพงขึ้นอย่างมากแน่นอนในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related