svasdssvasds

นกฟลามิงโกอันเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาถูกคุกคามจากระดับทะเลสาบที่สูงขึ้น

นกฟลามิงโกอันเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาถูกคุกคามจากระดับทะเลสาบที่สูงขึ้น

จากข้อมูลการสำรวจด้วยดาวเทียมที่นำมาใช้เพื่อศึกษาทะเลสาบซึ่งเป็นอาหารของนกฟลามิงโก ถือเป็นสัตว์ที่สำคัญของเอธิโอเปีย เคนยา และแทนซาเนีย โดยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ระดับน้ำในทะเลสาบที่เพิ่มขึ้นกำลังลดแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก

SHORT CUT

  • ทะเลสาบแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก ช่วงตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ระดับน้ำในทะเลสาบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลแหล่งอาหารของนกฟลามิงโกลดลง
  • ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้นกฟลามิงโกจำนวนน้อยลง ทะเลสาบเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • ระดับแพลงก์ตอนพืชลดลงตลอดการศึกษา 23 ปี และเชื่อมโยงสิ่งนี้กับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวทะเลสาบในช่วงเวลาเดียวกัน

จากข้อมูลการสำรวจด้วยดาวเทียมที่นำมาใช้เพื่อศึกษาทะเลสาบซึ่งเป็นอาหารของนกฟลามิงโก ถือเป็นสัตว์ที่สำคัญของเอธิโอเปีย เคนยา และแทนซาเนีย โดยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ระดับน้ำในทะเลสาบที่เพิ่มขึ้นกำลังลดแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก

นกฟลามิงโกมีแนวโน้มหายไปจากแหล่งที่อยู่เดิมไปยังพื้นที่ใหม่เพื่อหาอาหาร มีคาดการณ์มีปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะนี้ได้มีการเรียกร้องให้มีการประสานงานการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ปรับปรุงการติดตาม และการจัดการที่ดินโดยรอบทะเลสาบฟลามิงโกที่สำคัญอย่างยั่งยืนมากขึ้น

นกฟลามิงโกอันเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาถูกคุกคามจากระดับทะเลสาบที่สูงขึ้น

ไอดาน เบิร์น นักวิจัยของคิงส์คอลเลจลอนดอนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติกล่าวว่าภูมิภาคนี้เป็นที่อยู่ของประชากรนกฟลามิงโก  3 ใน 4 ของโลก แต่จำนวนนกฟลามิงโกกำลังลดลง

"นกฟลามิงโกขนาดเล็กในแอฟริกาตะวันออกมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฝนตกเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากไม่มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการติดตามระดับน้ำในทะเลสาบและการจัดการแหล่งกักเก็บน้ำ" 

เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ข้อมูลการสำรวจโลกผ่านดาวเทียมเพื่อศึกษาทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโกที่สำคัญทั้ง 22 แห่งในแอฟริกาตะวันออก การวิเคราะห์นี้ถูกรวมเข้ากับบันทึกสภาพภูมิอากาศและข้อมูลการสังเกตนกในช่วงกว่าสองทศวรรษ

นกฟลามิงโกอันเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาถูกคุกคามจากระดับทะเลสาบที่สูงขึ้น

ดร. เอ็มมา เทบส์ กล่าวว่าในขณะที่นกฟลามิงโกเดินทางตามธรรมชาติเพื่อค้นหาอาหาร ความเสื่อมโทรมของแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก “ประชากรนกฟลามิงแอฟริกาตะวันออกอาจเคลื่อนตัวออกจากเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือหรือใต้เพื่อค้นหาแหล่งอาหาร และในขณะที่ทะเลสาบ 6 แห่งมีความเหมาะสมด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2553-2565 แต่มีเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองการอนุรักษ์ในระดับหนึ่ง

“ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้นกฟลามิงโกจำนวนน้อยลง ทะเลสาบที่ไม่มีการป้องกัน นอกเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

ทะเลสาบอันเป็นที่อยู่อาศับของนกฟลามิงโก มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดในโลก มีทั้งความเค็มสูงและเป็นด่างมาก อย่างไรก็ตามนกหลายสายพันธุ์ได้ปรับตัวเองเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะแบบนี้ รวมถึงนกฟลามิงโกและเหยื่อแพลงก์ตอนพืช ซึ่งนกฟลามิงโกจะกรองจากน้ำโดยใช้จะงอยปากคล้ายตะแกรง

นกฟลามิงโกอันเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาถูกคุกคามจากระดับทะเลสาบที่สูงขึ้น

การวิจัยพบว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทั่วทะเลสาบที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโก มีความเค็มและเป็นด่างลดลง ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชมีจำนวนลดลง ซึ่งวัดจากปริมาณของเม็ดสีสังเคราะห์แสงที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งมีอยู่ในทะเลสาบ

ทีมงานพบว่าระดับแพลงก์ตอนพืชลดลงตลอดการศึกษา 23 ปี และเชื่อมโยงสิ่งนี้กับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวทะเลสาบในช่วงเวลาเดียวกัน การสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดของชีวมวลแพลงก์ตอนพืชเกิดขึ้นในทะเลสาบเส้นศูนย์สูตรของเคนยา โดยเฉพาะที่ทะเลสาบท่องเที่ยวที่สำคัญ อย่าง โบโกเรีย นาคูรู และเอลเมนเตตา และในทะเลสาบแทนซาเนียทางตอนเหนือที่มีพื้นที่มากที่สุด

Nakuru เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เป็นแหล่งอาการของนกฟลามิงโกที่สำคัญที่สุดในแอฟริกาตะวันออก โดยในอดีตรองรับนกได้มากกว่าหนึ่งล้านตัวในแต่ละครั้ง ทะเลสาบเพิ่มขึ้น 91% ในช่วงปี 2552-2565 ในขณะที่ความเข้มข้นเฉลี่ยของคลอโรฟิลล์ลดลงครึ่งหนึ่ง

ส่วน Natron ทะเลสาบในประเทศแทนซาเนียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกฟลามิงโกที่มีขนาดเล็กกว่าเพียงแห่งเดียวในแอฟริกาตะวันออก และนกฟลามิงโกลดลงควบคู่ไปกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชยังคงลดลงที่นั่นและในทะเลสาบหาอาหารอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง มันจะไม่ใช่แหล่งเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมอีกต่อไป

 

ที่มา : Science Daily

 

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :