svasdssvasds

ปลาสายพันธุ์ใหม่อาศัยอยู่ในถ้ำ ปราศจากสีสัน ไม่มีดวงตา ลำตัวเล็กจั๋ว

ปลาสายพันธุ์ใหม่อาศัยอยู่ในถ้ำ ปราศจากสีสัน ไม่มีดวงตา ลำตัวเล็กจั๋ว

ชมภาพปลาถ้าซึ่งเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบที่ประเทศจีน มีลักษณะพิเศษคือ ลำตัวปราศจากสีสัน ไม่มีดวงตา ตัวมีขนาดเล็ก ซึ่งปรับตัวตามการดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำ

SHORT CUT

  • ปลาสายพันธุ์ใหม่ถูกค้นพบที่ประเทศจีน มีลักษณะพิเศษคือ ลำตัวปราศจากสีสัน ไม่มีดวงตา ตัวมีขนาดเล็ก
  • ปลา "โปรโตโคบิทิส ลองจิคอสเตตัส" ที่อาศัยอยู่ในถ้ำสายพันธุ์ใหม่นี้มีลักษณะการปรับตัวทางสัณฐานวิทยาอันโดดเด่นตามการดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำ
  • สายพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำเผชิญภัยคุกคามต่างๆ เนื่องด้วยภาวะขาดแคลนอาหารและการทำกิจกรรมของมนุษย์

ชมภาพปลาถ้าซึ่งเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบที่ประเทศจีน มีลักษณะพิเศษคือ ลำตัวปราศจากสีสัน ไม่มีดวงตา ตัวมีขนาดเล็ก ซึ่งปรับตัวตามการดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำ

ทีมนักวิจัยของจีนค้นพบปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า "โปรโตโคบิทิส ลองจิคอสเตตัส" (Protocobitis longicostatus) ในอำเภอเต๋อเป่า เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน

เครดิต : xinhua thai
ผลการวิจัยที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการนานาชาติซูโลจิคัล ไซเอนส์ (Zoological Science) ระบุว่าปลาที่ค้นพบใหม่จัดอยู่ในวงศ์ปลาหมู ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 4 สายพันธุ์ ปลา "โปรโตโคบิทิส ลองจิคอสเตตัส" ที่อาศัยอยู่ในถ้ำสายพันธุ์ใหม่นี้มีลักษณะการปรับตัวทางสัณฐานวิทยาอันโดดเด่นตามการดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำ เช่น ลำตัวปราศจากสีสัน ไม่มีดวงตา รวมถึงขนาดและกระดูกซี่โครงลดลง

การวิจัยนี้ร่วมดำเนินการโดยสถาบันเฝ้าติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์เฝ้าติดตามทรัพยากรป่าไม้เจ้อเจียง มหาวิทยาลัยกว่างซี นอร์มอล และบริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาหนานหนิง จำกัด

ตู้ลี่น่า รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เผยว่าสายพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำถือเป็นสัตว์ต้นแบบสำหรับการศึกษาโรคพิเศษบางโรคในมนุษย์ ขณะความแตกต่างของพัฒนาการกระดูกซี่โครงในวงศ์ปลาหมูมีคุณค่าต่อการศึกษาวิวัฒนาการของปลา นอกจากนี้ทีมนักวิจัยเสริมว่าสายพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำเผชิญภัยคุกคามต่างๆ เนื่องด้วยภาวะขาดแคลนอาหารและการทำกิจกรรมของมนุษย์

 

ที่มา : Xinhua Thai

related