svasdssvasds

บางจากฯ มั่นใจ น้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

บางจากฯ มั่นใจ น้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาว บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความมั่นใจว่าสถานีบริการน้ำมันบางจาก มีน้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชน พร้อมไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 10 วัน ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 

บางจากฯ มั่นใจ น้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ  พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ในการนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มน้ำมันดีเซลออกมาจำหน่ายเสริมจากปริมาณปกติที่รับจากโรงกลั่นบางจากมาจำหน่ายเพื่อช่วยบรรเทาภาวะตึงตัว และรองรับความต้องการใช้น้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาล  พร้อมทั้งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 10 วัน ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 

บางจากฯ มั่นใจ น้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง บางจากฯ จะปรับลดราคาลงด้วย เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับครอบครัว ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำมันบางจากจะมีน้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการ