svasdssvasds

ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติ ขั้นตอนเป็นอย่างไร เริ่มเมื่อไร?

ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติ ขั้นตอนเป็นอย่างไร เริ่มเมื่อไร?

ล้างแอร์ช่วยชาติเริ่มอีกครั้ง ซึ่งทาง กฟผ. ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกบริการล้างแอร์ให้แก่ประชาชนครึ่งราคา รายละเอียดเป็นอย่างไร ขั้นตอนลงทะเบียนยากมั้ย เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร? เรารวมมาให้แล้ว

กลับมาอีกครั้งกับโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ซึ่งเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนั้น ทางคุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ (Clean your air, Care your life) ว่าเป็นโครงการที่ กฟผ.ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกบริการล้างแอร์ให้แก่ประชาชนครึ่งราคา

ลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติ ขั้นตอนเป็นอย่างไร เริ่มเมื่อไร?

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

รายละเอียดโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ

 

  • โครงการล้างแอร์ช่วยชาติรับจำนวน 10,000 สิทธิ์ 
  • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน 
  • ประชาชนจ่ายค่าล้างแอร์ 300 บาท 
  • จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง 
  • ต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
  • แสดงบัตรประชาชนและบิลค่าไฟย้อนหลัง 2 เดือน ที่จุดขายของห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต 
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2566