svasdssvasds

ค่าไฟไทย ! ใครว่าแพงสุดในโลก รู้หรือไม่? อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

ค่าไฟไทย ! ใครว่าแพงสุดในโลก  รู้หรือไม่? อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

พาไปส่องดูค่าไฟฟ้าต่างประเทศ ว่าค่าไฟไทย ! แพงสุดในโลกหรือไม่ โดยหากเปรียบเทียบค่าไฟไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไทยค่าไฟแพงเบอร์4 หากเทียบกับยุโรปที่สูงกว่าไทยมาก เช่น อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

ยังคงเป็นประเด็นร้อนในสังคม สำหรับปัญหาค่าไฟแพง ค่าไฟขึ้นในช่วงนี้ วันก่อน #สปริงนิวส์ ได้นำเสนอข้อมูลจาก เพจ Environman ได้นำเสนอข้อมูลค่าไฟไทยแพงแค่ไหน? โดยเปรียบเทียบค่าไฟฟ้ากับเพื่อนบ้านอาเซียนอีก 10 ประเทศนั้น พบว่าความแพงของค่าไฟไทยอยู่ในลำดับที่ 4 ของภูมิภาคอาเซียน โดยยังราคาถูกกว่าสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ซึ่งตัวแปรหลักก็ยังเป็นเรื่องของต้นทุนทรัพยากรที่ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 ประเทศนี้ที่มีมากกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด #สปริงนิวส์ ได้มีโอกาสจับเข่าคุยกับ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ถึงปัญหาค่าไฟแพง ค่าไฟขึ้น โดยผอ.สนพ. ได้ชี้แจง เรื่องค่าไฟแพงในช่วงนี้สาเหตุหลักมากจาก ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตมากถึง 50 – 60 % พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟ รวมถึงกลไกการขายปลีก  การจำหน่ายไฟฟ้าอีกด้วย รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดในขณะนี้ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟแพงในช่วงนี้ พร้อมกันนี้ยังได้เปรียบเทียบค่าไฟไทย และประเทศอื่นๆ ในโลกให้ดูด้วยว่า ค่าไฟฟ้าในไทยไม่ได้แพงที่สุดในโลก

ทั้งนี้ประเทศไทยมี Reserve Margin ต่ำกว่าหลาย ๆ ประเทศยกตัวอย่างเช่น ประเทศดังต่อไปนี้

-สเปน Reserve Margin (RM) 180% สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 45.1%

-อิตาลี Reserve Margin (RM) 136% สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 44.8%

-โปรตุเกส Reserve Margin (RM)  130% สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 64.1%

-เดนมาร์ก Reserve Margin (RM) 130% สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 52.1% 

-และอื่นๆ ตามตารางด้านล่าง

ค่าไฟไทย ! ใครว่าแพงสุดในโลก  รู้หรือไม่? อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

ส่วนค่าไฟฟ้าของประเทศต่าง เพิ่มสูงขึ้นกว่าประเทศไทยมาก โดยค่าไฟเฉลี่ยปี 2564 ค่าไฟ ก.ย. 2565 ส่วนเพิ่ม รายละเอียดดังนี้

-อิตาลี ค่าไฟเฉลี่ยปี2564 7.03 บาท ค่าไฟ ก.ย. 2565  20.27 บาท ส่วนเพิ่ม 188%

-สวีเดนค่าไฟเฉลี่ยปี2564 4.94 บาท ค่าไฟ ก.ย. 2565  12.71  บาท ส่วนเพิ่ม 157%

-สเปนค่าไฟเฉลี่ยปี2564 บาท 6.98 ค่าไฟ ก.ย. 2565 13.02 บาท ส่วนเพิ่ม 87%

-เนเธอร์แลนด์ ค่าไฟเฉลี่ยปี2564 บาท  9.85 ค่าไฟ ก.ย. 2565  17.22 บาท ส่วนเพิ่ม 75%

-เยอรมัน ค่าไฟเฉลี่ยปี2564 บาท  11.29  ค่าไฟ ก.ย. 2565 19.50 บาท ส่วนเพิ่ม 73%

-เดนมาร์ค ค่าไฟเฉลี่ยปี2564 บาท  12.25 ค่าไฟ ก.ย. 2565 20.27 บาท ส่วนเพิ่ม 65%

-อเมริกาค่าไฟเฉลี่ยปี2564 บาท  3.82ค่าไฟ ก.ย. 2565  6.30 บาท ส่วนเพิ่ม 65%

-ไทยค่าไฟเฉลี่ยปี2564 3.60 บาท  ค่าไฟ ก.ย. 2565  4.27 บาท ส่วนเพิ่ม 19%

-และอื่นๆ ตามตารางด้านล่าง

ค่าไฟไทย ! ใครว่าแพงสุดในโลก  รู้หรือไม่? อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

 

นอกจากนี้ สนพ. ชี้แจงอีกว่า ค่าไฟฟ้า ขึ้นลงตาม ราคาเชื้อเพลิงก๊าซ ตามตารางด้านล่างนี้

ค่าไฟไทย ! ใครว่าแพงสุดในโลก  รู้หรือไม่? อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

ส่วนประเด็นค่าไฟฟ้า ไม่ได้วิ่งตาม กำลังผลิตสำรอง ตามตารางดังนี้

ค่าไฟไทย ! ใครว่าแพงสุดในโลก  รู้หรือไม่? อิตาลีเพิ่มขึ้น 188 % สวีเดน 157 %

 

 

 

 

related