svasdssvasds

แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาผลิตน้ำมันดิบได้ 3,500 - 4,200 บาร์เรล/วัน

แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาผลิตน้ำมันดิบได้ 3,500 - 4,200 บาร์เรล/วัน

คัมแบ็ค! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยแหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนาจะกลับมาผลิตน้ำมันดิบได้อีกครั้ง ด้วยกำลังการผลิต 3,500 - 4,200 บาร์เรล/วัน เพื่อเสริมมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ หลัง 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบช่วงสภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนา โดยบริษัทแวลูร่าเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินงาน สัมปทานเลขที่ 8/2549/76 แปลงสำรวจหมายเลข G10/48 ได้เริ่มกระบวนการเพื่อกลับมาผลิตปิโตรเลียมอีกครั้ง หลังจากที่ได้หยุดผลิตไปเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบในช่วงสภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำ และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการกลับมาผลิตเป็นวันแรกในวันนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ร่วมมือกับบริษัท แวลูร่าเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการตรวจสอบกระบวนการผลิต ความปลอดภัย และการจัดหาเรือสำหรับกักเก็บน้ำมันดิบที่ผลิตได้ ซึ่งทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยในทุกกระบวนการ 

แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาผลิตน้ำมันดิบได้ 3,500 - 4,200 บาร์เรล/วัน

อย่างไรก็ตามกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไปร่วมปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทและคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ที่อัตรา 3,500 - 4,200 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในรูปแบบค่าภาคหลวงสร้างอาชีพให้กับคนไทย และสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง

 

related