svasdssvasds

สำนักงานกกพ.เผย เดือนนี้คนไทยร้องเรียนตรวจบิลค่าไฟแพงผิดปกติแล้ว 142 ราย

สำนักงานกกพ.เผย เดือนนี้คนไทยร้องเรียนตรวจบิลค่าไฟแพงผิดปกติแล้ว 142 ราย

ไหนใครมีบิลค่าไฟเดือนนี้แพงกว่าปกติบ้าง ได้แจ้งหน่วยงานหรือยัง ล่าสุด สำนักงานกกพ. ได้ออกมาเผยตัวเลขคนไทยที่ร้องเรียนให้ตรวจสอบบิลค่าไฟแพงผิดปกติแล้ว

บิลค่าไฟเดือนที่ผ่านมา สูงจนทำตัวไม่ถูกเลย ทำไมมันพุ่งขึ้นไปได้ขนาดนี้ ซึ่งกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ก็ได้ออกมาชี้แจงไปหลากหลายเหตุผล อาทิ เพราะอากาศร้อนเกินไปจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานหนักมากขึ้น เพราะค่า ft มากกว่าปกติ และอีกหลายเหตุผล

อย่างไรก็ตาม บางบ้านก็ได้รับบิลค่าไฟฟ้าที่สูงเกินความเป็นจริงหลายรายและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่า บิลค่าไฟผิดปกติหรือไม่ เพราะเชื่อว่าไม่ได้ใช้ไฟเยอะตามจำนวนที่แจ้งในบิล

อากาศร้อนไม่ไหว เลยขอเปิดแอร์บ้าง ซึ่งต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.) ก็เปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งความจำนงหรือร้องเรียนความผิดปกติของบิลค่าไฟ หรือด้านการบริการไปยังหน่วยงานได้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-3 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางสำนักงาน กกพ. ส่วนกลาง สำนักงาน กกพ.ประจำเขตพื้นที่ และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

และวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.) ก็ได้เปิดเผยตัวเลขของผู้ที่ร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานเพื่อให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้า หลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไป โดยมีผู้ร้องเรียนทั้งสิ้น 142 ราย แยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้แสดงความเห็น/สะท้อนความรู้สึกว่าค่าไฟฟ้าแพง ไม่ต้องการร้องเรียน แต่ต้องการคำอธิบาย จำนวน 41 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าแพง/ขอตรวจสอบมิเตอร์ แต่ไม่มีแนบเอกสารหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ชัดเจน จำนวน 43 ราย

กลุ่มที่ 3 ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟ้าแพง หรือขอตรวจสอบมิเตอร์ แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน จำนวน 56 ราย

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่เคยแจ้งหรือร้องเรียนการไฟฟ้าในพื้นที่แล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จำนวน 2 ราย

ค่าไฟแพงเกิ๊นนน

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีการดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังนี้

กลุ่มที่ 1 รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานติดต่อกลับผู้ร้องเรียน จำนวน 74 ราย

กลุ่มที่ 2 ประสานงานกับการการไฟฟ้า (กฟภ./กฟน.) แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาผล จำนวน 40 ราย

กลุ่มที่ 3 รอรับเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 28 ราย

related