svasdssvasds

ลดค่าไฟ - รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ส่องแนวนโยบายพลังงานและคมนาคมเพื่อไทย

ลดค่าไฟ - รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ส่องแนวนโยบายพลังงานและคมนาคมเพื่อไทย

ประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำอาจได้มีเฮ ภายหลังพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาล เมื่อพรรคเพื่อไทยได้ประกาศนโยบายด้านพลังงานและคมนาคม ที่มุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและเชื้อเพลิงสำหรับประชาชน

การแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและการขนส่งของประชาชน ในยุคที่พลังงานแพงขึ้นทุกที นับว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของพรรคเพื่อไทยที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่เลยทีเดียว โดยพรรคเพื่อไทยได้ประกาศย้ำจุดยืนผ่านทางเฟสบุ๊กเพจของพรรคว่า เมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ลดราคาทันที

โดยพรรคเพื่อไทยระบุว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ แก้วิกฤตปัญหาให้พี่น้องประชาชน ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  พรรคเพื่อไทยมีแนวทางในการปรับลดราคาพลังงาน น้ำมัน ไฟฟ้าและก๊าช เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้ประชาชน

ลดค่าไฟ - รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ส่องแนวนโยบายพลังงานและคมนาคมเพื่อไทย

อ้างอิงจากหน้านโยบายพลังงาน ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทย ยังได้ประกาศว่า พรรคเพื่อไทยจะปรับลดราคา น้ำมัน ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติทันที เพื่อลดภาระในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน โดยจะเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อเพิ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกและสามารถสร้างรายได้ให้ภาครัฐจากค่าภาคหลวง

ยิ่งไปกว่านั้น พรรคเพื่อไทยยังสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานแบบดั้งเดิม เพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนโยบายด้านการคมนาคมและการขนส่ง พรรคเพื่อไทยระบุว่า เพื่อช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้ชีวิตของประชาชนสะดวกสบายขึ้น พรรคเพื่อไทยสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

สำหรับคนเมือง พรรคเพื่อไทยได้ประกาศนโยบาย “รถไฟฟ้า กทม.” 20 บาทตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสาร โดยพรรคจะเร่งเจรจากับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ 20 บาทตลอดสาย

พรรคตั้งเป้าแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายพลังงานและการเดินทางเป็นนโยบายหลักด้านพลังงานและการคมนาคม

สำหรับรถไฟระหว่างเมือง พรรคเพื่อไทยประกาศว่า จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้นสามทุกขบวน และปรับปรุงสภาพภายในให้มีความทันสมัย เพื่อคุณภาพการเดินทางที่ดีขึ้นของผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้รถไฟชั้นสามทั่วประเทศ พร้อมทั้งยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศให้สามารถเป็นการเดินทางแบบไปกลับประจำ (Commute) ได้อย่างแท้จริง โดยสร้างระบบ Feeder ที่สะดวกสบายเชื่อมโยงแต่ละ Hub ยกตัวอย่างเช่น เส้นทาง นครราชสีมา-กรุงเทพฯ  และเพิ่มความเร็วให้ได้เป็น 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พรรคเพื่อไทยย้ำว่า เราถือว่าการเดินทางเป็นปัจจัยหนึงในการดำเนินชีวิตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

related