svasdssvasds

เรือแข่งรักษ์โลก ใช้พลังงานไฮโดรเจนขับเคลื่อนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

เรือแข่งรักษ์โลก ใช้พลังงานไฮโดรเจนขับเคลื่อนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

พลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่เริ่มพูดถึงและใช้กันมากขึ้น เป็นพลังงานทดแทนที่ทั่วโลกให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีการเผาไหม้ที่สะอาด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานไฮโดรเจนถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง  เภสัชภัณฑ์ โลหะ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ล่าสุด OceansLab บริษัทด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด ได้สร้างเรือแข่งพลังงานไฮโดรเจนซึ่งจะใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก Retour à la Base 

Cr. OceansLab

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่วนสุดท้ายคือส่วนของการติดตั้งระบบ โดยเรือแข่งพลังงานไฮโดรเจน ขนาด 60 ฟุต จะถูกส่งต่อให้ Black Pepper Yachts ในเมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อติดตั้งระบบพลังงานไฮโดรเจน และเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก Retour à la Base ซึ่งการแข่งขันเรือ Retour à la Base จะเริ่มขึ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2023

OceanLab ตั้งเป้าในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยมลพิษลงสู่ทะเล Phill Sharp ผู้นำทีมและผู้ร่วมก่อตั้ง OceansLab กล่าวว่าการร่วมมือกันกับหลายองค์กรในครั้งนี้ ทำให้พลังงานสะอาดพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ว่าในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30% และสำหรับ 10% จะเป็นการเดินเรือที่ใช้พลังงานสะอาดที่ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ปล่อยมลพิษ ซึ่งเราต้องเริ่มทำตอนนี้และเริ่มมีการสนับสนุนและลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด