svasdssvasds

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

จากธุรกิจเหมืองปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนและโซลูชันพลังงานสะอาด เนื่องจากเทรนด์โลกกำลังมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดและเลิกใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในการผลิตพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานสะอาดที่เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดยปรับทั้งทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และบุคลากรมาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว นับตั้งแต่การเริ่มเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นเป็นแห่งแรก

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

ปัจจุบันบ้านปูมีสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด มีการใช้หลัก ESG ที่เปรียบเสมือนเสาหลักในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันและอนาคต 

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

ขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร สะสมประสบการณ์ด้านพลังงานรักษ์โลก ปัจจุบันบ้านปูเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 20 อันดับแรกในสหรัฐฯ ด้วยกำลังผลิตประมาณ 890 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน (MMcfepd) และขยายพอร์ตธุรกิจทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ ตั้งแต่แหล่งก๊าซ ระบบแยก อัดก๊าซ จนถึงท่อขนส่งก๊าซ คู่ขนานไปกับการเร่งพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS)

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

Banpu มีโรงไฟฟ้าพลังงานที่สะอาดขึ้น ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี HELE และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ล่าสุดเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II ในรัฐเท็กซัส เป็นการสร้างคุณค่าจากการผสานพลัง (Synergistic Value) กับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ที่มีอยู่เดิม เสริมความแกร่งให้กับ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบ้านปูในสหรัฐฯ

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

นอกจากนี้ยังได้เริ่มต้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐฯ ผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบ้านปูมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 4,974 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 4,008 เมกะวัตต์ และจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 966 เมกะวัตต์ ใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยวางเป้าหมายขยายกำลังผลิตให้ได้ 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568

จากธุรกิจเหมืองสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด ตอบโจทย์พลังงานรักษ์โลก ลดโลกร้อน

นางสมฤดี ชัยมงคล Chief Executive Officer บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “นับจากนี้ สู่เป้าหมายในปี 2568 เราจะเห็นการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ในขณะเดียวกัน บ้านปูยังคงนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานสะอาดใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนได้มากขึ้น”

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :