svasdssvasds

ไฟป่าภาคเหนือใกล้ รพ.แม่จัน คุมได้แล้ว ร.พ. เปิดปกติ ทำห้องปลอดฝุ่น 580 แห่ง

ไฟป่าภาคเหนือใกล้ รพ.แม่จัน คุมได้แล้ว ร.พ. เปิดปกติ ทำห้องปลอดฝุ่น 580 แห่ง

สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ ที่ดอยจระเข้ ใกล้โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว เผยยังไม่กระทบการบริการประชาชน โรงพยาบาลยังคงให้บริการได้ตามปกติ และยังมีการเตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้ 580 แห่ง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ ที่ดอยจระเข้ ใกล้โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ควบคุมได้แล้ว และยังไม่กระทบการบริการประชาชน ได้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศในหอผู้ป่วยในและเตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดหากจำเป็น ส่วนภาพรวมค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้มีการส่ง อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงต่อเนื่อง พร้อมทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ อปท. แล้ว 580 แห่ง

ไฟป่าภาคเหนือใกล้ รพ.แม่จัน คุมได้แล้ว ร.พ. เปิดปกติ ทำห้องปลอดฝุ่น 580 แห่ง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือบริเวณดอยจระเข้ ตำบลแม่จัน ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่มียังปัญหาเรื่องฝุ่นควันและกลิ่นไหม้ จึงได้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศในหอผู้ป่วยในให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้โรงพยาบาลยังคงให้บริการได้ตามปกติ แต่ได้เตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดหากมีความจำเป็นไว้แล้ว

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ไฟป่าภาคเหนือใกล้ รพ.แม่จัน คุมได้แล้ว ร.พ. เปิดปกติ ทำห้องปลอดฝุ่น 580 แห่ง

สำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย วันนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในหลายอำเถอ ได้แก่

อำเภอเมืองวัดได้ 157 มคก./ลบม.

อำเภอเชียงของ 197 มคก./ลบม.

อำเภอแม่สาย 245 มคก./ลบม.

มีรายงานผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเฝ้าระวังเข้ารับบริการในแผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวม 418 ราย พบมากที่สุดจากโรคถุงลมโป่งพอง 88 ราย รองลงมา ผิวหนังอักเสบ 75 ราย อาการจากมลพิษทางอากาศ เช่น แสบจมูก ระคายคอ 72 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 580 แห่ง มีผู้ใช้บริการสะสม 18,565 ราย และได้มอบหมายให้ อสม. ออกเคาะประตูบ้านให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยติดเตียง อย่างต่อเนื่อง

ไฟป่าภาคเหนือใกล้ รพ.แม่จัน คุมได้แล้ว ร.พ. เปิดปกติ ทำห้องปลอดฝุ่น 580 แห่ง

สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ยังคงมีพื้นที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี บึงกาฬ หนองคาย ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ และภาคตะวันออก ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี