svasdssvasds

"วาฬสีน้ำเงิน" ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน ป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์

"วาฬสีน้ำเงิน" ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน ป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ขึ้นทะเบียน "วาฬสีน้ำเงิน" เป็นสัตว์ป่าสงวน และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ขึ้นบัญชีให้วาฬสีน้ำเงินมีสถานะเป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งวาฬสีน้ำเงินไทยก็อยู่ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ด้วยเช่นกัน

วาฬสีน้ำเงิน หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Balaenoptera musculus ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์ป่าสงวนโดยได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติ นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) เป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยเช่นกัน

Cr. Andrew Sutton

สำหรับการกำหนดให้ทั้งวาฬสีน้ำเงิน และ นกชนหินหรือนกหิน เป็นสัตว์ป่าสงวนนี้ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา 6 วรรคสอง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว่าเห็นว่าสัตว์ป่าชนิดใดสมควรกำหนดเป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในท้าย พ.ร.บ.ฯ ให้ออกเป็น พ.ร.ฎ.

วาฬสีน้ำเงิน และ นกชนหินหรือนกหิน จะได้รับการอนุรักษ์และดูแลอย่างเข้มงวดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เช่นเดียวกับสัตว์ป่าสงวน ที่ปัจจุบันมี 4 จำพวก 19 ชนิด ได้แก่

1. สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนำ เช่น กระซู่ กวางผา

2. สัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกกระเรียน

3. สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่ามะเฟือง

4. สัตว์จำพวกปลา เช่น ปลาฉลามวาฬ

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

วาฬสีน้ำเงิน เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศ โดยในประเทศไทยมีข้อมูลการพบเห็นวาฬสีน้ำเงินเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันเพียง 3 ครั้ง แต่เนื่องด้วยในอดีตถูกล่าจับเป็นจำนวนมากเพื่อนำเนื้อและไขมันมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ขณะที่แหล่งอาหารที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเป็นกรดในทะเล ส่งผลต่อการสืบพันธุ์และการดำรงชีวิต

ด้านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ขึ้นบัญชีให้วาฬสีน้ำเงินมีสถานะเป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species : EN) หรืออยู่ในบัญชี IUCN Red List ซึ่งวาฬสีน้ำเงินไทยก็อยู่ในบัญชีสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยเช่นกัน (Thailand Red Data)

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ / Photo Andrew Sutton

related