svasdssvasds

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

เช็คเลย! วัน-เวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดของประเทศไทยปี 2566 เริ่มจากใต้สุดที่ อ.เบตง จ.ยะลา วันที่ 4 เมษายน และสิ้นสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งอุณหภูมิอาจไม่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NARIT)  เปิดโผ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัดไทยปี 2566 ทั่วประเทศเตรียมไร้เงากันอีกครั้ง ทั้งนี้อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากทางใต้ที่ อ. เบตง จ. ยะลา ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 12:19 น. จากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ และจะสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:17 น.

หากเราสังเกตวัตถุกลางแดดในช่วงดวงอาทิตย์ตั้งฉาก จะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาของวัตถุจะตกอยู่ด้านใต้พอดี อย่างไรก็ตาม การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่ออุณหภูมิ ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปี

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

 

 

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

เช็กเลย วันเวลา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 77 จังหวัด ไร้เงาแต่ไม่ร้อนที่สุด

related