svasdssvasds

จับมือแก้ฝุ่น PM2.5! ติดตั้งสายด่วน ติดตามจุดความร้อน แก้ปัญหาฝุ่นพิษ

จับมือแก้ฝุ่น PM2.5! ติดตั้งสายด่วน ติดตามจุดความร้อน แก้ปัญหาฝุ่นพิษ

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งฝุ่น PM2.5 มีด้วยกันหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะการเผาป่าภายในประเทศ รวมถึงควันจากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน

SHORT CUT

  • ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้นำกัมพูชาและ สปป.ลาว 
  • มีการติดตั้งสายด่วน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการติดตามจุดความร้อน (Hot spot) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
  • รองเลขาธิการ UN เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม Summit of the Future ในห้วงการประชุม UNGA ครั้งที่ 79 ที่นิวยอร์ก

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังคงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งฝุ่น PM2.5 มีด้วยกันหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะการเผาป่าภายในประเทศ รวมถึงควันจากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มีการร่วมมือกันระหวังประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษซึ่งส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน

เครดิต : Royal Thai government นางอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด (Ms. Amina J. Mohammed) รองเลขาธิการสหประชาชาติ (UN Deputy Secretary-General) เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11

เครดิต : Royal Thai government

ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา PM2.5 ซึ่งนายกรัฐมนตรีกับรองเลขาธิการ UN ต่างเห็นพ้องว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสหารือกับผู้นำกัมพูชาและ สปป.ลาว ถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 

มีการติดตั้งสายด่วน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการติดตามจุดความร้อน (Hot spot) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ด้านรองเลขาธิการ UN ชื่นชมนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างจริงจัง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งความมุ่งมั่นในการลด Carbon Footprint และการจัดการขยะ เป็นต้น

เครดิต : Royal Thai government

รองเลขาธิการ UN ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม Summit of the Future ในห้วงการประชุม UNGA ครั้งที่ 79 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายน 2567 

 

ที่มา : Royal Thai government

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :