svasdssvasds

“สุสานฝังศพใต้ต้นไม้” พิธีศพแบบใหม่ ให้ร่างย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

“สุสานฝังศพใต้ต้นไม้” พิธีศพแบบใหม่ ให้ร่างย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

เทศกาลเช็งเม้งของทุกปีผู้คนจะเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสานกันอย่างเนืองแน่น ตอนนี้ที่ประเทศจีนนิยม “สุสานฝังศพใต้ต้นไม้” พิธีศพแบบใหม่ที่ฝังร่างไว้ใต้ต้นไม้เพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้เติบโต วิธีนี้เป็นแนวคิดใหม่ในการเพิ่มปริมาณต้นไม้

สุสานฝังศพใต้ต้นไม้” แนวคิดพิธีศพแบบรักษ์โลก ในย่านชานเมืองเหลียวหยวน มณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน สถานที่ที่ต้อนรับผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้สมาชิกครอบครัวผู้ล่วงลับในช่วงเทศกาลเชงเม้ง ซึ่งถูกฝังร่างไว้ใต้ต้นไม้ในป่าสนแห่งนี้

Cr. xinhua

Cr.xinhua

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจีนได้รณรงค์แนวคิดทำพิธีศพแบบใหม่ “ชีวิตคืนสู่ผืนดิน เถ้ากระดูกหวนสู่ธรรมชาติ” โดยมีการออกสารพัดนโยบายเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชน รวมถึงสุสานฝังศพใต้ต้นไม้ได้รับการยอมรับจากผู้คนเพิ่มขึ้น

Cr.xinhua

เฉินอวี้เสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานการจัดพิธีศพเมืองเหลียวหยวน กล่าวว่าด้วยความก้าวหน้าของอารยธรรมทางสังคมในปัจจุบัน ผู้ล่วงลับหลายรายมีความประสงค์และความปรารถนาจะถูกฝังร่างตามธรรมชาติ นำสู่การจัดตั้งสุสานต้นไม้ด้วยแนวคิดคุ้มครองระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

Cr.xinhua

Cr.xinhua

การฝังศพใต้ต้นไม้จะใช้โกศแบบย่อยสลายได้ ขั้นตอนเริ่มต้นจากเลือกต้นไม้ ฝังโกศไว้ใต้ต้นไม้นั้น และปล่อยให้โกศย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ต้นไม้แต่ละต้นเป็นดังหลุมศพ

รายงานระบุว่าสุสานฝังศพใต้ต้นไม้นี้ครอบคลุมพื้นที่ 12.4 เฮกตาร์ (ราว 77.5 ไร่) มีต้นไม้ราว 24,000 ต้น และปัจจุบันมีการฝังศพใต้ต้นไม้ 1,126 รายแล้ว เมื่อนับจากปี 2016

ที่มา : xinhua thai

related