svasdssvasds

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

พามาดูพันธกิจรักษ์โลกของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ได้รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ผ่านเวที ภายใต้แนวคิด “Net Zero Transition...From Commitment to Action”

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่ผ่านมาโลกร้อนทุบสถิติไปแล้วหลายครั้ง จนกระทั่งสหประชาชาติ ได้ออกมาประกาศว่า ขณะนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดภาวะโลกร้อน (global warming) แต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคภาวะโลกเดือด (global boiling)  หรือวิกฤตน้ำท่วมในฮ่องกงหนักที่สุดในรอบ 140 ปี พายุถล่มในจีนจนต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า 900 เที่ยว ญี่ปุ่นเกิดฝนถล่มในรอบ 24 ชั่วโมง มากที่สุดในรอบ 47 ปี เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศที่ติดอยู่ในอันดับ 9 จาก 180 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นห่วงสถานการณ์เอลนีโญในไทยมากเป็นพิเศษ เพราะสถานการณ์น้ำในเขื่อนเริ่มลดปริมาณลงต่อเนื่อง หากไม่เร่งหาทางรับมือในอนาคตมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบมากกว่านี้

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

จากปัญหาดังกล่าวทำให้กลุ่มธุรกิจ TCP จัดงานประชุมด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แนวคิด “Net Zero Transition...From Commitment to Action” หรือ “การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero จากพันธสัญญาสู่การปฏิบัติ” ปลุกพลังอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเร่งลงมือหนุนประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เพื่อวันที่ดีกว่า

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เผยถึงที่มาและความตั้งใจในการจัดงานว่าเรื่องของ “การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero จากพันธสัญญาสู่การปฏิบัติ” เน้นความสำคัญของการลงมือปฏิบัติในแต่ละภาคส่วน ทั้งนักธุรกิจ นักคิด และนักปฏิบัติ ที่มาร่วมระดมสมองและแบ่งปันข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนานวัตกรรม กลยุทธ์ ตลอดจนแผนงานการดำเนินธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนพันธกิจเป็นแนวทาง และลงมือปฏิบัติจริง

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ TCP ได้วางเป้าหมายไว้ว่าโจทย์ใหญ่ไม่ได้มองการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero เท่านั้น แต่ต้องการรวมพลังภาคส่วนต่างๆ เปลี่ยนพันธสัญญาไปให้ถึงการ “ลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง มากกว่านั้นคือการสร้าง “อัตราเร่ง” โดยจากนี้ต้องมีความชัดเจนในการเดินทางไปสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ รวมถึงประเทศไทยที่ประกาศเป้าหมาย Net Zero ในปี 2065

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

 

โดยกลุ่มธุรกิจ TCP มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero สำหรับธุรกิจ คือ การเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีทำธุรกิจ “เป็นตัวเราที่ดีกว่าเดิม”  โดยจะไม่ได้แข่งกับคนอื่นแต่เป็นการแข่งกับตัวเอง  อีกทั้งจะพยายามมองหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนและตัวเราว่าจะพาตัวเองไปในทิศทางไหน ซึ่งโจทย์คือทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตไปได้ ควบคู่กับการลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้เป้าหมายใหญ่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” โดยมีเป้าหมายย่อยและแผนงานรองรับ รวมถึงประเมินผลการทำงานและปรับทิศการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการเปลี่ยนผ่าน

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงเดินหน้า “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ให้ความสำคัญกับการปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Caring) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก โดยได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนี้

  • เศรษฐกิจหมุนเวียน: ภายในปี 2024 ตั้งเป้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ 100% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดความหนาของกระป๋องอะลูมิเนียม การลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและขวดพลาสติกเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
  • ความเป็นกลางทางคาร์บอน: ตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 จากทุกกระบวนการทำงานในธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ
  • การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน: ตั้งเป้าลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนให้มากกว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ภายในปี 2030

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

 

สำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกมองถึงเทรนด์ 4 เรื่องที่ต้องตอบความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริโภค แบบใหม่  ได้แก่

  • Zero Carbon Beverage  – เครื่องดื่มคาร์บอนเป็นศูนย์

การดำเนินงานครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Practices) ,การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานภายในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานทางเลือก (Energy Efficiency and Renewable Energy) , การใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หรือทำจากวัสดุที่กินได้ (Innovation Packing)  , การดักจับและกักเก็บคาร์บอนด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Carbon capture) เช่น การปลูกป่า การรักษาป่า ฯลฯ

  • Supply Chain Transparency  – ห่วงโซ่อุปทานที่มีความโปร่งใส

โดยมุ่งเน้นความสามารถในการทวนสอบผลิตภัณฑ์จากต้นทางถึงปลายทาง รวมไปถึงการสรรหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน (Sustainable Sourcing) ที่เน้นในเรื่องการสร้างผลกระทบเชิงบวกโดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดการผืนดินเพื่อการเกษตรแบบองค์รวมในการฟื้นฟูอินทรีย์วัตถุในดิน (Regenerative agriculture) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง บล็อกเชน และ ปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Blockchain Traceability)

  • Water-Stress Mitigation  – ลดผลกระทบวิกฤตทางน้ำ

ใช้การบริหารจัดการน้ำเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หรือการวางแผนการใช้น้ำร่วมกับชุมชน จากการใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบ ฯลฯ

  • Health and Nutrition Focus  สุขภาพและโภชนาการ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพจะทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นจากผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลังพันธมิตร “ลงมือปฏิบัติ” เปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero

หวังว่าการจัดงาน TCP Sustainability Forum 2023 งานดีๆที่ได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนจะปลุกพลังและเป็นแรงบันดาลใจในการลงมือทำ เพื่อให้เป้าหมายความยั่งยืนที่เรามีร่วมกันนั้นเป็นไปได้ และทันต่อการรับมือความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก มาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันที่ดีกว่าไปด้วยกัน !

related