svasdssvasds

"ถาดอาหารรักษ์โลก" จากเยื่อยูคาลิปตัส คงความสดใหม่ให้เนื้อ ช่วยลดโลกร้อน

"ถาดอาหารรักษ์โลก" จากเยื่อยูคาลิปตัส คงความสดใหม่ให้เนื้อ ช่วยลดโลกร้อน

บรรจุภัณฑ์เป็นอีกปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรเร่งได้รับการแก้ไข เพราะนอกจากจะสร้างขยะแล้วยังอาจสารตกค้างให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นจึงได้มีนวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกขึ้น อย่าง ถาดอาหารรักษ์โลกที่ช่วยคงความสดใหม่ของเนื้อ และยังช่วยลดโลกร้อนด้วย

ปัจจุบันตลาดอาหารแปรรูปมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารพร้อมทาน เนื้อสดแช่เย็น จากไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meal) และมองหาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่รักษาคุณสมบัติของสินค้าไว้และต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

"ถาดอาหารรักษ์โลก" จากเยื่อยูคาลิปตัส คงความสดใหม่ให้เนื้อ ช่วยลดโลกร้อน

จากข้อมูล Euromonitor คาดการณ์ว่าในปี 2566 อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารแปรรูปในกลุ่มอาหารพร้อมทานและผลิตภัณฑ์เนื้อสด มีมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 2,729 ล้านบาทต่อปี และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกก็จะมีการขยายเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารพร้อมทาน เนื้อสดแช่เย็น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคได้

ล่าสุดได้มีการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ได้แก่ ถาดอาหารรักษ์โลก ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น (Fest Fresh Pak) ที่เก็บรักษาความสดของเนื้อได้ตามมาตรฐาน แข็งแรงและคงสภาพแม้อยู่ในสภาวะเปียกชื้น ใช้วัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ (Renewable Material) ไม่น้อยกว่า 80% ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice ซึ่งFest by SCGP ตั้งเป้าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพร้อมทานเนื้อสดแช่เย็นเป็น 10% ภายในปี 2571

"ถาดอาหารรักษ์โลก" จากเยื่อยูคาลิปตัส คงความสดใหม่ให้เนื้อ ช่วยลดโลกร้อน

นวัตกรรมการผลิตถาดอาหารรักษ์โลก ถาดกระดาษแบบผสมผสานระหว่างกระดาษและพลาสติกสำหรับถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น  สามารถใช้งานได้ในอุณภูมิต่ำ 3-5 องศาเซลเซียส และยังคงความแข็งแรง ไม่ยุบยวบแม้จะอยู่ในสภาวะเปียกชื้น การันตีความรักษ์โลกไปอีกขั้น ถาดอาหารรักษ์โลก ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น (Fresh Pak) ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green choice ที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ (Renewable material) ได้อย่างน้อย 80%

"ถาดอาหารรักษ์โลก" จากเยื่อยูคาลิปตัส คงความสดใหม่ให้เนื้อ ช่วยลดโลกร้อน

ถาดอาหารรักษ์โลก มีคุณสมบัติในการกันออกซิเจนที่เหมาะสม ทำให้สามารถคงความสดใหม่ของเนื้อสดได้เป็นระยะเวลาถึง 7 วัน ออกแบบเทคโนโลยีขึ้นรูปถาด ทำให้ heat-seal ติดแน่นดีทั้ง 4มุม ไม่ให้อากาศและน้ำซึมผ่าน หกเลอะเทอะ สามารถแช่เย็นได้ที่อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซีย มีความแข็งแรง ไม่ยุบยวบแม้จะอยู่ในสภาวะเปียกชื้น

ถาดอาหารรักษ์โลก ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็นผลิตจากวัสดุหลัก 80% ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสซึ่งเป็นพืชเศรฐกิจของประเทศ สามารถปลูกใหม่ หมุนเวียนได้ไม่หมดไป และสามารถนำไป Recycle ได้ และรองรับการจัดเก็บและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold-chain logistics)

นอกจากนี้ถาดกระดาษเนื้อสดแช่เย็น ยังได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับการันตีด้วยรางวัล TOP Innovative Products of 2023 | THAIFEX - Anuga Taste Innovation Show Finalists 2023 จากงาน THAIFEX – Anuga Aisa 2023 

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :