svasdssvasds

เมื่อ… CSR ไม่ตอบโจทย์ Sustainability เทรนด์ความยั่งยืน 2024 จะไปในทิศทางไหน

เมื่อ… CSR ไม่ตอบโจทย์  Sustainability เทรนด์ความยั่งยืน 2024 จะไปในทิศทางไหน

วันนี้ภาคธุรกิจต่างมุ่งไปสู่ Sustainability ที่แบรนด์ไหนๆ ก็พูดถึง เดิมคือจะเน้นการทำ CSR แต่วันนี้เมื่อ… CSR ไม่ตอบโจทย์ Sustainability เทรนด์ความยั่งยืน 2024 จะไปในทิศทางไหน

CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมที่บริษัท หรือองค์กรจัดขึ้นภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เป็นกิจกรรมทำประโยชน์ให้กับสังคมที่หมายถึงผู้บริโภคที่สนับสนุนธุรกิจ และทรัพยากรต่างๆ ที่ธุรกิจได้ใช้กิจกรรม CSR สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ได้จำกัดเฉพาะการปลูกป่าหรือการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้เท่านั้น กิจกรรม CSR ยังมีหลากหลายระดับที่องค์กรสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับจริยธรรมการดำเนินงานจนถึงกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

CSR แล้วจบไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป

เดิมหลายองค์กร เชื่อว่า CSR ทำแล้วจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ แต่… ปัจจุบันมองว่า CSR ไม่ตอบโจทย์  Sustainability เท่าที่ควร โดยเฉพาะ CSR ที่ทำแล้วจบไปเลย สุดท้ายก็เป็นการทำแค่ฉาบฉวย โดยเรื่องนี้มีมุมมองจาก “สราวุฒิ อยู่วิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เล่าให้ฟังว่า ความยั่งยืนของธุรกิจวันนี้มันจะไม่ใช่แค่การทำ CSR อย่างเดียวแล้วจบอีกต่อไป แต่ต้องเริ่มจากการที่ธุรกิจอยากให้องค์กรของเราดีกว่าเดิม พนักงานต้องช่วยกันคิดว่า จะทำไงให้ดีขึ้นเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

เปิดมุมมอง TCP เรื่องความยั่งยืน

วันนี้การแข่งขันมีสูง แต่ตอนนี้ไม่ได้แข่งแค่ว่า ธุรกิจใครดีกว่าใคร เราต้องมองตัวเราด้วยว่าต้องเป็นคนดี ดีต่อลูกค้า ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อสังคม ดีต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเทรนด์ความยั่งยืน 2024 หรือเทรนด์ Sustainability 2024 มองว่า แต่ละบริษัทจะทำงานด้านความยั่งยืนแบบเข้มข้นมากขึ้น รัฐบาลถูกบังคับจากองค์กรระดับโลกมากขึ้น ทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อน และองค์กรธุรกิจ ปี2567 จะมีกฎ กติกาบางอย่างเริ่มคลอดออกมาใหม่เรื่อย ๆ การทำงานจะเข้มข้นเชิงลึกมากขึ้น และการพัฒนาจะต้องพัฒนาทำยังไงให้ฟื้นสภาพเดิมกลับมาใหม่ให้ได้ และงบประมาณด้านความยั่งยืนจะต้องมาจากส่วนไหน นี่คือสิ่งที่องค์กรจะต้องคิดให้ได้

สำหรับกลุ่มธุรกิจ TCP  ได้ตั้งเป้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2024 ทั้งลดความหนาของกระป๋องอะลูมิเนียม การลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและขวดพลาสติกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรสัดส่วนการใช้งานบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากลุ่ม TCP แบ่งเป็นกระป๋องอะลูมิเนียม 60%, แก้ว 35% และขวดพลาสติก (PET) 5% ซึ่งทั้งหมดนี้แทบจะรีไซเคิลได้ 100% แต่ติดปัญหาเล็กน้อย เช่น ขวดพลาสติกสี รีไซเคิลค่อนข้างยาก แต่บริษัทพร้อมปรับเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้

ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจ TCP ยังใช้งบประมาณส่วน Sustainability Budget ราว 100 ล้านบาท/ปี เพื่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน และแผนรักษ์โลก แม้ทางกลุ่มจะไม่ได้เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่เรื่องนี้มีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ

นอกจากเรื่องบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 100% กลุ่มธุรกิจ TCP ยังตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 จากทุกกระบวนการทำงานทั้งธุรกิจใน และต่างประเทศ รวมถึงเดินหน้าลดการใช้ทรัพยากรน้ำ พร้อมนำน้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติมากกว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในปี 2030

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related