svasdssvasds

เปิดวิธีกำจัด “ขยะประเภทผ้า” นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

เปิดวิธีกำจัด “ขยะประเภทผ้า” นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

พาสายรักษ์โลกมาเปิดดูวิธีกำจัด “ขยะประเภทผ้า” ไม่ติดเชื้อ จากโรงพยาบาลนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นเชื้อเพลิงทดแทน นับว่าเป็นไอเดียที่ดีที่ช่วยรักษ์โลกได้อย่างมาก

ขยะประเภทผ้าในเมืองไทยถือว่าอยู่ในอัตราที่สูง และต้องหาทางรับมือเป็นการเร่งด่วน โดยข้อมูลจากการวิจัยใหม่ของ YouGov เผยว่า แฟชั่นที่เติบโตอย่สงรวดเร็ว ทำให้ 40% ของคนไทยโละทิ้งเสื้อผ้าหลังสวมใส่เพียงครั้งเดียว จากผลสำรวจยังพบอีกว่า คนรุ่นมิลเลนเนียล 1 ใน 5 เก็บเสื้อผ้าไว้ไม่ถึงหนึ่งปีก่อนโละทิ้ง

ด้วยขยะประเภทผ้า มีแนวโน้มสูง จึงทำให้หลายหน่วยงานเตรียมตัวรับมือ อย่างเช่น ล่าสุด บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด “N15 Technology” และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จับมือกันจัดการขยะประเภทผ้าไม่ติดเชื้อที่เคยใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อลดการเกิดเป็นขยะและนำมากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการขยะ ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปัจจุบัน N15 Technology นอกจากจะดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ และผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF แล้ว ยังมีโครงการขยะกำพร้าที่ดำเนินการไปรับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และไม่มีที่ไปจากทั้งประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ อยู่ตลอด

เปิดวิธีการกำจัดขยะไม่ติดเชื้อ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ N15 Technology ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดการขยะประเภทผ้าไม่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผ้าที่เคยใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว หากทิ้งไว้จะก่อให้เกิดขยะที่มีปริมาณมาก จึงจับมือกันระหว่าง N15 Technology และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการขยะและถือเป็นการลดขยะที่จะเข้าสู่วงจรขยะหรือไปยังหลุมฝังกลบขยะได้ถึง 5 ตัน

รวมทั้งเป็นการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF สร้างความร้อนสำหรับโรงปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้าขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ตามยุทธศาสตร์ของ BCG Model เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมืองและสร้างความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย

ทั้งนี้หากประชาชน หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการขยะกำพร้าสัญจรหรือสนใจในการส่งขยะมาที่ N15 Technology สามารถติดตามรายละเอียด ตารางกิจกรรม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: N15 Technology

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related