svasdssvasds

จากขยะพลาสติกสู่เสื้อผ้า ปฏิวัติวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับโลก

จากขยะพลาสติกสู่เสื้อผ้า ปฏิวัติวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับโลก

อุตสาหกรรมแฟชั่นโดยเฉพาะ Fast Fashion เผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างมากมาย แถมยังปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันวงการแฟชั่นได้มีการปฏิวัติแนวทางการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้มีความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

SHORT CUT

 • Fast Fashion ใช้น้ำมหาศาลในการผลิต และปล่อยสารพิษปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทร 3,500 ชนิด
 • RECO Collective เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์แฟชั่นยั่งยืนจากวัสดุรีไซเคิล
 • เส้นด้ายรีไซเคิลที่ผลิตจากขวด PET 100% ถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตเสื้อผ้า

อุตสาหกรรมแฟชั่นโดยเฉพาะ Fast Fashion เผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างมากมาย แถมยังปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันวงการแฟชั่นได้มีการปฏิวัติแนวทางการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้มีความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าใช้น้ำปริมาณมหาศาลในการผลิต และน้ำเสียจากในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอยังปล่อยสารพิษปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทรราว 3,500 ชนิด 

      
      จากขยะพลาสติกสู่เสื้อผ้า ปฏิวัติวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับโลก
    

ในการผลิตเสื้อผ้าจะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ซึ่งถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งเสื้อผ้าไปทั่วโลก นอกจากนี้การผลิตในปริมาณมากและใช้ต้นทุนต่ำของอุตสาหกรรม Fast Fashion ยังอาจเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วย ทำให้ตอนนี้วงการแฟชั่นได้หันมาหาความยั่งยืน ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยเองได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิตเสื้อผ้าฝ้าย คอตตอน โพลีเอสเตอร์ มาเป็นเส้นใยขวดพลาสติกและเส้นใยรีไซเคิล

จากขยะพลาสติกสู่เสื้อผ้า ปฏิวัติวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับโลก

การขับเคลื่อนวงการแฟชั่นไทยสู่ความยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของส่วนต่างๆ ตั้งแต่การหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตที่ไม่ปล่อยมลพิษ การออกแบบที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้และใช้ได้จริง รวมถึงช่องทางการขายเพื่อสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงได้

RECO Collective เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์แฟชั่นยั่งยืนจากวัสดุรีไซเคิลให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ที่ริเริ่มโดย อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกัน Thai-Taffeta บริษัทผลิตผ้าจากเส้นใยรีไซเคิล แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ Dapper และรีเทลรักษ์โลก Ecotopia ที่ความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนผ้าซึ่งทอจากเส้นด้ายรีไซเคิลที่ผลิตจากขวด PET 100% รวมถึงจัดสรรพื้นที่ขาย และส่งเสริมการตลาดอย่างครบครัน

จากขยะพลาสติกสู่เสื้อผ้า ปฏิวัติวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับโลก

แพลตฟอร์มนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบหน้าใหม่ร่วมการสร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการแฟชั่นประเทศไทย โดยเป็นการออกแบบที่ใช้วัสดุจากขยะพลาสติก นำมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้า รวมถึงขั้นตอนการผลิตที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่องทางการขายที่เข้าถึงลูกค้าทำให้สินค้ารักษ์โลกขายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้บุคคลทั่วไป ธุรกิจ และชุมชน เข้าใจในคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล

 

เนื้อที่น่าสนใจ :