svasdssvasds

บ้านรักษ์โลกวัสดุก่อสร้างจากใยกัญชง คาร์บอนต่ำ ดีต่อสุขภาพ

บ้านรักษ์โลกวัสดุก่อสร้างจากใยกัญชง คาร์บอนต่ำ ดีต่อสุขภาพ

หลายคนรู้จักประโยชน์ของกัญชงในฐานะยาพื้นบ้าน เป็นแหล่งเส้นใยสิ่งทอสำหรับเสื้อผ้า นอกจากนี้กัญชงยังใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยโดยใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านรักษ์โลก

SHORT CUT

  • อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีส่วนต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้โลกร้อนประมาณ 8%
  • วัสดุก่อสร้างที่ทำจากกัญชงและมะนาว รู้จักกันในชื่อ hempcrete เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • วัสดุก่อสร้างรักษ์โลกเป็นวัสดุที่มีคาร์บอนต่ำและดีต่อสุขภาพ

หลายคนรู้จักประโยชน์ของกัญชงในฐานะยาพื้นบ้าน เป็นแหล่งเส้นใยสิ่งทอสำหรับเสื้อผ้า นอกจากนี้กัญชงยังใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยโดยใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านรักษ์โลก

กัญชงกำลังถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย โดย Kaja Kühl ได้สร้างรักษ์โลกในฟาร์มทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กโดยใช้อิฐและไม้สำเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจากคาร์บอน

เครดิต : Kaja Kühl

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้โลกร้อนประมาณ 8% ควบคู่ไปกับปัญหาที่เกิดจากพื้นผิวที่ไม่มั่นคงและคุณสมบัติของฉนวนหรือค่า R ต่ำ จนถึงขณะนี้ได้มีการค้นหาทางเลือกในการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ป่านผสมกับมะนาวเพื่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่มีคาร์บอนต่ำและดีต่อสุขภาพต่อสภาพอากาศมากขึ้น

มหาวิทยาลัยโคลัมเบียริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้สร้างกระท่อม 2 หลังในฟาร์มทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก โดยใช้กัญชงและมะนาวที่รู้จักกันในชื่อ hempcrete ในการก่อสร้าง วัสดุถูกใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและผนังภายใน

บ้านรักษ์โลกวัสดุก่อสร้างจากใยกัญชง คาร์บอนต่ำ ดีต่อสุขภาพ

Kaja Kühl นักออกแบบ และผู้ประดิษฐ์วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากชีวภาพเป็นวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุได้อย่างมาก ซึ่งในบางกรณีคิดเป็น 80% ของวงจรชีวิตคาร์บอน

จากข้อมูลของ Rapid Transition Alliance ได้รับการพัฒนาครั้งแรกในฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษปี 1980 โดยเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้กับอาคารโครงไม้ในยุคกลางที่มีรากฐานมาจากโบราณ ซึ่งใช้ป่านและมะนาว ที่มีคุณสมบัติซึ่งไม่มีเชื้อรา 

บ้านรักษ์โลกวัสดุก่อสร้างจากใยกัญชง คาร์บอนต่ำ ดีต่อสุขภาพ ผู้ออกแบบเผยว่าบ้านรักษ์โลกใช้อิฐเฮมป์ครีตสำเร็จรูปร่วมกับฉนวนสเปรย์กัญชาเพื่อเร่งกระบวนการการผสมผสานระหว่างเทคนิคทั้งสองนี้ทำให้อาคารมีฉนวนคุณภาพสูง ซึ่งบ้านที่ใช้วัสดุจากกัญชงนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้ชีวิตใบบ้านขนาดเล็ก ซึ่งบ้านขนาดเล็กและใช้วัสดุที่ดีกับโลกทำให้รอยเท้าทางนิเวศมีขนาดเล็กลง

ตามการประมาณการตลาดทั่วโลกสำหรับเฮมป์ครีตหรือวัสดุจากกัญชงคาดว่าจะเติบโตที่ 16% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2564-2571 โดยตลาดทั่วโลกโดยรวมสำหรับวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 419 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

 

ที่มา : Dezeen / The Guardian

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :