svasdssvasds

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 90 นาที สถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สัมผัสความสวยงาม และความสุขสงบที่แท้จริงจากภายใน ให้งอกงามในจิตใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้

สระบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจทั้งด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิเช่น วัดพระพุทธบาท ถ้ำนาคา วัดแก่งคอย สวนพฤกษศาสตร์พุแค ตลาดหัวปลี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นต้น และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ภายในวันเดียว  

ในอีกไม่นาน จะมีการเปิด “หอมนสิการแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เบื้องหน้าเทือกเขาพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย โดยมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินก่อสร้างตกแต่งและจัดทำนิทรรศการด้านในที่ใช้เวลาถึง 5 ปี เสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมหอมนสิการ เป็นหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ ภาพปักพระบรมโลกนาถ และจัดแสดงนิทรรศการร่วมสมัย “จำลองมรรคาและคำสอนของพระบรมศาสดา” เพื่อการสืบสานธรรมและปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดา และปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่ปวงชน

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม

หอมนสิการ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันวิจิตรโอบล้อมด้วยวิวเทือกเขาสุด Unseen จากความทุ่มเทของอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลและทีมงาน ในการออกแบบอาคารหอมนสิการให้มีความสง่างาม ทว่าคงความร่วมสมัย ยังจิตให้ผู้พบเห็นเกิดความนอบน้อมต่อพระบรมศาสดาอย่างสูงสุด และเพิ่มความอ่อนช้อยวิจิตรบรรจงด้วยลวดลายปูนปั้นหัวเสา หน้าบัน ที่ออกแบบผูกลายขึ้นใหม่ จากศิลปะอินเดีย วิกตอเรียและสุโขทัย โดยคุณนาคนิมิตร สุวรรณกูฏ  ศิลปินและนักออกแบบผู้มีชื่อเสียง เพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระบรมศาสดา และการปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปถึง 5,000 ปี

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม การเยี่ยมชมหอมนสิการ เริ่มจากการนิทรรศการ “จำลองมรรคาและคำสอนของพระพุทธเจ้า” “Journey to the Life of Buddha” ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยงานศิลปะร่วมสมัย ภาพ แสง สี เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านทั้ง 5 ประสาทสัมผัส นำพาผู้เข้าชมย้อนสู่ครั้งพุทธกาล บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงเกิดมาอย่างสมบูรณ์พร้อม แต่กลับมีคำถามในใจถึงความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต หนทางแห่งการพ้นจากความทุกข์ ทรงมีความพากเพียรและความเสียสละอย่างยิ่งยวดกว่าจะพบทางแห่งธรรมอันสูงสุด ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พร้อมเหตุการณ์ในปัจจุบันที่รายล้อมชีวิตจริง ให้ทุกท่านได้พิจารณาโดยแยบคายตามหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งสารธรรมคำสอนที่แฝงอยู่ในงาน อาจปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ให้งอกงามในจิตใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม

จากนั้นเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งสิ้น 23 พระองค์ที่เสด็จมาด้วยพุทธปาฏิหาริย์ใน 3 วาระ พระพุทธรูปพระบรมโลกนาถองค์สีทองเนื้อสัมฤทธิ์ปิดด้วยทองคำแท้ และภาพปักพระบรมโลกนาถ ศิลปะงานปักมือ 651,000 ฝีเข็ม ทุกฝีเข็มบริกรรม “นิพพาน” ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ณ หอจัตุรัส ที่งดงามอร่ามด้วยสีทองตัดกับผ้าไหมสีแดง เป็นผ้าไหมแท้ทอโดยบริษัท Antico Setificio Fiorentino จากเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1786 (พ.ศ. 2329) กว่า 236 ปี ที่ทอผ้าไหมให้ทั้งพระราชวังเคลมลิน และพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี (UFFIZI) สถานที่จัดแสดงงานศิลปะอันเลื่องชื่ออย่าง The Birth of Venus โดยหอมนสิการเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัทเข้าพบ

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม ด้านนอกหอมนสิการ มีอาคารจัดแสดง นิทรรศการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนา “Spiritual Life” ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า หลักการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องต่อพระบรมศาสดา และพระพุทธสัญลักษณ์ นอกจากนี้มี อาคารสอนและปฏิบัติสมาธิ โดยอาจารย์สอนสมาธิ จัดให้มีกิจกรรมสอนฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านได้ เพื่อปลุกจิตตื่นรู้อันเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงทางแห่งการพ้นทุกข์จากสังสารวัฏนี้ได้

ผู้ที่มาเยี่ยมชมหอมนสิการ จะได้รับความซาบซึ้งอิ่มเอมใจ อาจพบความสุขสงบที่แท้จริงจากภายใน โดยไม่ต้องแสวงหาจากภายนอก สามารถนำสารธรรมคำสอนที่แฝงอยู่มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติต่อพระบรมศาสดาที่ถูกต้องเหมาะสม

“หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี สงบและสวยงาม หอมนสิการจะจัดงานพิธีสมโภชเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรมของ จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 90 นาที

ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับธรรมะ ธรรมชาติ ณ หอมนสิการ พิมานสถานแห่งความนอบน้อมสำนึกยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

related