การตลาด

ที่นี่ไม่มีความลับ : ที่มา ส.ว. ตาม รธน.ใหม่

1485517119698

ที่นี่ไม่มีความลับ

โดย : เอราวัณ 


ที่มา ส.ว.ตาม รธน.ใหม่

ผู้ศึกษารัฐธรรมนูญ 2560 จะเห็นตรงกันว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดแรก 250 คน คือหัวใจการสืบทอดอำนาจทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญ

เพราะวุฒิสภาชุดแรกที่จะมีจำนวน 250 คน (หลังจากนั้นในชุดต่อไปเหลือ 200 คน) มีวาระ 5 ปี มีอำนาจในการเลือกและไล่นายกรัฐมนตรีร่วมกับสภาผู้แทนราษฏร ถ้า 250 วุฒิสภาชุดแรก "เลือกเข้าข้าง" การเมืองกลุ่มใด ชัยชนะก็เห็นอยู่รำไร 

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปกติ จะมาจากการเลือกกันเองของสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อคละกลุ่มกันเรียกว่า "เลือกทางอ้อม" แต่วุฒิสภาชุดแรกที่ระบุในบทเฉพาะกาล 250 คน จะมาจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.)

มีที่มาจากมาตรา269 บทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญ 3 ทาง คือ 1.กรรมการคัดเลือกจากสาขาอาชีพต่างๆ 200 คน แล้วให้คสช.คัดเลือกในสัดส่วนนี้เหลือ 50 คน 2.จากคณะกรรมการสรรหาที่คสช.จัดตั้งมา 9-12 คนสรรหามา 400 คน แล้วให้คสช.คัดเลือกเหลือ 194คน และ 3.มาจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ 6 คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก,ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระมหากษัตริย์ 

ดูตามโครงสร้างในรัฐธรรมนูญก็คงเห็นชัดว่าคสช.มีอำนาจในการสรรหาวุฒิสภาอย่างเบ็ดเสร็จและอาจจะทำให้หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคการเมืองหืออือไม่ออก 

ส่วนแม่น้ำ 5 สายนั้น 3 สายถูกกำหนดว่าถ้าหากอยากลงเลือกตั้งเป็นส.ส.จะต้องลาออกภายใน 90 วันนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ คือ สนช., สปท. และคสช. แต่ไม่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง แปลเป็นไทยว่าสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ ถ้าไม่ออกภายใน 90วัน 

ส่วนกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปีนับแต่พ้นตำแหน่ง  แต่คณะรัฐมนตรีไม่มีข้อห้ามไว้ จะลงเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้ 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่ต้องทำความเข้าใจแต่ละเรื่องให้ดี มีโอกาสจะนำมาย่อยเพื่อทำความเข้าใจแต่ละประเด็นต่อไป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

คอลัมน์ : ที่นี่ไม่มีความลับ / หน้า 6 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ / ฉบับ 3252  ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2560