จ.จันทบุรี ซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริง

24 ต.ค. 2560 เวลา 1:51 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำนักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ ร่วมซ้อมเสมือนจริง การขึ้นถวายดอกไม้จันทน์บนพระเมรุมาศจำลอง โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ข้าราชการ และ ตัวแทนคนพิการ ร่วมซักซ้อมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

จ.จันทบุรี ซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริง

จ.จันทบุรี ซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริง

ในส่วนของประชาชนทั่วไปจะขึ้นถวายดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งละ 4 คน ส่วนคนพิการ และ ผู้สูงอายุ จะถวายดอกไม้จันทน์บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศจำลองฝั่งละ 4 คน รวมเป็น 8 คน ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลองมากกว่า 16,000 คน ส่วนผู้ไม่ได้ลงทะเบียนจังหวัดก็เปิดโอกาสให้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ได้เช่นกัน

จ.จันทบุรี ซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริง

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการตกแต่งสถานที่ได้ระดมเจ้าหน้าที่ และ จิตอาสาเร่งประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง พื้นที่กว่า 30 ไร่ให้สวยงาม มีการประดับต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งกว่า 120,000 ต้น นำต้นข้าวจำนวน 8,900 กอ มาเป็นส่วนประดับเพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและไฟระย้า พร้อมม่านน้ำ เพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด

จ.จันทบุรี ซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริง

จ.จันทบุรี ซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด