Breaking ข่าว ข่าวภาคเหนือ ทั่วไทย

“นกแอร์” เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “แม่สอด – ย่างกุ้ง” นักธุรกิจ “ไทย – เมียนมา” แน่นลำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “แม่สอด – ย่างกุ้ง” ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวไทย และชาวเมียนมา ต่างใช้บริการอย่างเนืองแน่น

วันที่ 29 ต.ค.60–นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดเที่ยวบินระหว่าง อ.แม่สอด จ.ตาก ประเทศไทย กับ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ที่ท่าอากาศยานแม่สอด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด โดยเที่ยวบินนี้ เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ที่บริการโดยสายการบินนกแอร์ เป็นเครื่องบิน คิว 400 จำนวน 86 ที่นั่ง ซึ่งในวันแรกได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวไทย และชาวเมียนมา ต่างใช้บริการอย่างเนืองแน่น

นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายศุลกากรแม่สอด ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ตำรวจท่องเที่ยว จ.ตาก และภาคเอกชน จากสมาคมท่องเที่ยว และสภาอุตสาหกรรม ไปร่วมพิธีเปิด

นายเจิรญฤทธิ์ กล่าวว่า การเปิดสายบินระหว่าง อ.แม่สอด จ.ตาก กับ เมืองย่างกุ้ง ของประเทศเมียนมา มีความสำคัญมาก เพราะแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก ขณะที่ย่างกุ้งเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจทั้ง 2 ประเทศ และสร้างความเชื่อมโยงต่อกัน นอกจากการค้า การลงทุนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย เพราะ จ.ตาก มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งจะมีการเตรียมการรองรับด้านการอำนวยความสะดวกในพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวชาวเมียนมาด้วย

นางฐิติพร กาสมสัน นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีการเปิดเที่ยวบินแม่สอด – ย่างกุ้ง เพราะ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้การท่องเที่ยวของ จ.ตาก และจังหวัดใกล้เคียงเติบโตขึ้น เนื่องจาก การใช้เส้นทางอากาศไม่ต้องใช้วีซ่า นักท่องเที่ยวมีความสะดวก และไม่ต้องเดินทางผ่านชายแดนด้วยทางรถยนต์ที่ไกลมาก

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน