กพร.ลุยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

09 ธ.ค. 2560 เวลา 9:02 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินงาน ระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่ไทยแลน 4.0 เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขัน สู่ตลาดแรงงานระดับอาเซียน และ สากล

 

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า จากการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระยะ 5 ปี กพร.ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ สำหรับ ระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อ พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีคุณภาพ เป็น ที่ยอมรับในระดับชาติ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งในด้านความสามารถ และ คุณภาพของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ทดสอบ และ ระบบการทดสอบฝีมือ ซึ่ง จะส่งผลให้ได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานของ กพร. และ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และ ระดับชาติ

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป****