การตลาด ข่าว

กพร.ลุยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินงาน ระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่ไทยแลน 4.0 เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขัน สู่ตลาดแรงงานระดับอาเซียน และ สากล

 

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า จากการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระยะ 5 ปี กพร.ได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ สำหรับ ระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อ พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีคุณภาพ เป็น ที่ยอมรับในระดับชาติ

ทั้งในด้านความสามารถ และ คุณภาพของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ทดสอบ และ ระบบการทดสอบฝีมือ ซึ่ง จะส่งผลให้ได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานของ กพร. และ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และ ระดับชาติ

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป****