Breaking ข่าว ข่าวภาคใต้

“สธ.” ส่ง 140 ทีม ฟื้นฟูอุทกภัย ดูเเลครบวงจร

วันที่ 16 ม.ค.60–นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าในวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้  สรุปผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้  ขณะนี้มีหน่วยแพทย์พยาบาลสนามฉุกเฉินและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่ 20 ทีม โดยที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยเปิดโรงพยาบาลสนามจนกว่าโรงพยาบาลบางสะพานจะเปิดบริการได้ตามปกติ 

ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆได้จับคู่กับโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่ประสบภัยกับโรงพยาบาลชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้สามารถบริการประชาชนได้ต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ประสบภัยได้มีเวลากลับไปฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ดูแลครอบครัว 

“ขอให้ทุกแห่งปฏิบัติตามคำแนะนำของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ได้แจ้งเตือนอาจเกิดภาวะฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ระลอกใหม่  ซึ่งวันนี้มีรายงานฝนตกแล้ว ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จัดระบบป้องกันไม่ให้น้ำท่วมสถานบริการ ขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย  สำรองระบบไฟฟ้า เตรียมน้ำมัน รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์บริการประชาชนในศูนย์พักพิง ในพื้นที่น้ำท่วมขังต่อเนื่อง และเฝ้าระวังโรคติดต่อ ”นพ.โสภณ กล่าว 

ทั้งนี้ ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือทีม ดูแลประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจกว่า 140 ทีม  มีผู้รับบริการกว่า 30,000 คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคติดต่อ มีรายผู้ป่วยโรคไข้หวัด อุจาระร่วง ตาแดง ประปรายในบางพื้นที่ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมส่งทีมสอบสวนควบคุมโรคทันที พร้อมเร่งรณรงค์ให้ประชาชนระมัดระวัง โดยยึดหลัก“กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”เลือกดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวด หรือนำน้ำสะอาดมาต้มให้เดือด 

4

5

6

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมอนามัย ได้ส่งทีมฟื้นฟูอุทกภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาดบ่อน้ำตื้น เฝ้าระวังปริมาณคลอรีนในน้ำประปา รวมทั้งดูแลบ่อขยะที่ถูกน้ำท่วม โดยดำเนินการบางส่วนในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช  มีบ่อน้ำตื้นกว่า 4 หมื่นบ่อ และจ.ชุมพรอีก 800 กว่าบ่อ โดยในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งคลอรีน สารส้ม ถุงย่อยสลาย ปูนขาว รองเท้าบู๊ท เพิ่มเติมสนับสนุนพื้นที่ในการฟื้นฟูสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

1

2

3

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในส่วนการการประเมินความเสียหายของหน่วยบริการที่ประสบอุทกภัยจำนวน 117 แห่ง ทั้งหมดอยู่ระหว่างสรุปมูลค่าความเสียหายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้  เบื้องต้น โรงพยาบาลบางสะพานมีความเสียหายมากที่สุด