ข่าว ต่างประเทศ

เสน่ห์การวิ่งเทรลในผืนป่าฮ่องกง

 

ฮ่องกง ที่หลายคนรู้จักอาจเป็นเมืองที่มีอาคารสูงระฟ้า รวมไปถึงค่าเช่าและที่ดินที่แพงมาก สปริงนิวส์จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมนึงของฮ่องกง คือผืนป่าบริเวณภูเขา ที่เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักปืนเขาและนักเดินป่า จะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน