การตลาด

พม.จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” จ.นครสวรรค์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จัดกิจกรรมอบรมสร้างแกนนำ v -spirit ยุวอาสา จ.นครสวรรค์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน