Breaking การเมือง

[Infographic] เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งใหม่ หลังสนช.ขยายบังคับร่างกม. 90วัน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นกฎหมาย พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายการบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวออกไป 90 วันหลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ไทม์ไลน์เลือกตั้งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วาระ 2-3

26 มกราคม 2561
สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. วาระ 2-3

มีนาคม 2561
องค์กรอิสระ ศาล รธน. กรธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายมีเนื้อหาตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

กรณีร่างกฎหมาย 2 ฉบับไม่มีปัญหา

เมษายน – มิถุนายน 2561
ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กันยายน 2561
ครบกำหนด 90 วัน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศวันเลือกตั้งทั่วไป

ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกใน 150 วัน

มีนาคม – เมษายน 2562
กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ช้ากว่า 60 วัน

(กรณีประกาศผลจนได้ ส.ส. 95%)

พฤษภาคม 2562
เปิดประชุมรัฐสภา ครั้งแรก เลือกประธานรัฐสภา – เลือกนายกรัฐมนตรี

มิถุนายน 2562
รัฐบาลเลือกตั้งชุดใหม่ เข้าบริหารราชการแผ่นดิน – รัฐบาล คสช. พ้นตำแหน่ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ปฏิทินทั้งหมดนี้ จึงน่าจะอยู่ในเงื่อนเวลาดังกล่าวโดยประมาณ ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในต้นปี 2562