Breaking การตลาด ข่าว

ธนารักษ์เเจง “ศูนย์ประชุมสิริกิติ์” ได้ค่าเช่าคุ้มต้อง 50 ปี

วันนี้ (25 ม.ค. 60) – นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เตรียมชี้แจงหน่วยงาน
และบุคคลที่มีข้อสงสัยและเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องการต่อสัญญาให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท์ แอนด์
ดิเวลลอปเมนท์ ธุรกิจในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เข้ามาพัฒนาโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่บางฝ่ายมองว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเพราะแทนที่จะมีการเปิดประมูลแบบทั่วไป และยัง
ทำสัญญาเช่านานขึ้นจาก 25 ปี เป็น 50 ปี 

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า โดยสาเหตุที่กรมธนารักษ์ไม่สามารถเปิดประมูลพัฒนาโครงการ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากเป็นสัญญาเดิมที่ทำกันไว้นานแล้วตั้งแต่ปี 2534 กำหนดการ
พัฒนาไว้ 3 ระยะ แต่เกิดปัญหาขึ้นในระยะที่ 2 เริ่มในปี 2535 ช่วงที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เสนอแผนก่อสร้างเป็น
โรงแรม 400 ห้องพักและที่จอดรถ 3,000 คัน มูลค่าก่อสร้างกว่า 2,700 ล้านบาท ในจังหวะเดียวกับที่
กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว ห้ามสร้างตึกสูงเกิน 23 เมตร ทำให้บริษัทฯ
ไม่สามารถเดินหน้าโครงการและส่งมอบโครงการให้กรมธนารักษ์ได้ตามสัญญา กรมฯจึงนำเรื่องหารือกับ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะบอกเลิกสัญญาเอกชนได้หรือไม่ภายใต้ข้อกฏหมาย พรบ.ร่วมทุนฯ
ปี2535 

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า "กฤษฎีกาชี้ว่าไม่สามารถทำได้ เพราะเอกชนไม่ได้ผิดสัญญาแต่เกิดจากเหตุ
สุดวิสัยจากกรณีที่กรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่สีเขียว หากบอกเลิกสัญญาอาจถูกฟ้องกลับได้ จึงทำให้
ไม่สามารถเปิดประมูลได้เพราะยังเป็นโครงการเดิมและเอกชนไม่ได้ทำผิดสัญญา ต่อมามีการปรับแก้ไข
กฎหมาย พ.ร.บ.ร่วมทุนฯปี 2556 ให้อำนาจคณะกรรมการกำกับ พรบ.ร่วมทุนฯ ตามมาตรา44(5) และ
มาตรา 47 มีอำนาจเจรจาแก้ไขสัญญา ตามประกาศของคณะกรรม การPPP ที่มีมติวันที่ 7 ม.ค. 2559
ให้ เอ็น.ซี.ซี. ได้รับสิทธิ์บริหารสัญญา ระยะที่ 3 เป็นเวลา 50 ปี มูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท
โดยอัตราค่าเช่าคิดตามมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 5,100 ล้านบาท หากตีมูลค่าในอนาคตอยู่ที่ 18,900 ล้านบาท
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560"

thai01399

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท หนึ่งศูนย์ห้า จำกัดมาทำการศึกษาเรื่อง
การกำหนดอัตราค่าเช่า และระยะเวลาการเช่า ที่จะทำให้รัฐได้ผลตอบแทนสูงกว่าสัญญาเดิมและคุ้มทุน
พบว่าต้องเปิดให้เช่านานถึง 50 ปี ในอัตราค่าเช่า 5,100 บาท แต่หากคำนวนมูลค่าค่าเช่าอนาคต 50 ปี
จะอยู่ที่ 18,900 ล้านบาท และหลังครบ 50 ปี ทรัพย์สินจากการก่อสร้างของเอกชนที่ลงทุนไป 6,000 ล้านบาท
จะตกเป็นของรัฐด้วย 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนปัญหาที่ราชพัสดุหมอชิตเก่าและที่ราชพัสดุร้อยชักสามที่มีปัญหาเรื้อรังมานานนั้น นายจักรกฤศฏิ์
ยืนยันว่า จะเร่งสางปัญหาคาดทำได้อีก 1 แห่งสำหรับที่ดินหมอชิตเก่า ซึ่งคืบหน้าเรื่องค่าเช่าระยะ 30 ปี
เงินลงทุน 26,000 ล้านบาทเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ส่วนที่ดินร้อยชักสามคาดว่าต้องใช้เวลา
อีกนานเเละไม่คงไม่ยุติได้ในยุคที่ตนทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์