“ผู้ว่าฯจันทบุรี”ร่อนหนังสือขอลาออกเซ่นปมใช้ถ้อยคำผิดพลาด

วันที่ 9 ก.พ.61 นาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ จากกรณีความคาดเคลื่อนในการใช้ถ้อยคำในหนังสือ “มอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี”  ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่มีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางตำ และ ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วนั้น   เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูล และ ตำแหน่งหน้าที่ที่รับชอบ ข้าพเจ้า จึงขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.61 เป็นต้นไป