ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เปรมชัย” ถือครองที่ดินภูเรือ 103 ไร่ ถูกต้องตามกฎหมาย

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับที่ดิน ที่ดิน ภูเรือวโนทยาน – ป่าภูหมี – ภูขี้นาค อ.ภูเรือ จ.เลย ที่เกี่ยวข้องกับนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวภายหลังการประชุมร่วม 5 ฝ่าย ได้มีการแบ่งการจัดสรรประเด็นในการตรวจสอบ ออกเป็น 5 ประเด็น คือ

1. ในการตรวจรังวัดที่ดินตามกฎหมาย ซึ่งได้ประสานเพิ่มกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาด้วย เชื่อช่วยทำรังวัดว่าจุดใด มีความเป็นป่าไม้ หรือไม่เป็นป่า
2. กำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าต้องดำเนินการตรวจแปลงใดบ้าง ซึ่งเบื้องต้น พบว่า มีทั้ง 5 แปลงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ประกอบด้วย
2.1 แปลงที่ 1 มี น.ส.3 ก. ที่ดำเนินการเพิกถอนแล้ว 147 แปลง
2.2 แปลงที่ 2 เกี่ยวเนื่องกับแปลงแรกที่เพิกถอนยังไม่หมด 16 แปลง อยู่ระหว่างพิจารณาเพิกถอนต่อไป
2.3 แปลงที่ 3 ที่ขึ้นโฉนดแล้วจำนวน 37 แปลง เป็นของ บริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.4 แปลงที่ 4 เป็นโฉนด รังเย็น รีสอร์ท ก็เป็นของ บริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.5 แปลงที่ 5 จำนวน 103 ไร่ เป็นโฉนดมีชื่อ นายเปรมชัย กรรณสูต เป็นเจ้าของ มีจำนวน 5 แปลงโดยตรวจสอบว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้มาโดยถูกกฎหมาย มีหลักฐาน เพราะไปซื้อต่อจากประชาชนที่มีโฉนดอยู่แล้ว หากจะผิด ก็เป็นความผิดของชาวบ้านที่ขายให้

3. ต้องพิสูจน์ว่าป่านั้นมีฐานะอะไร ใช้แผนที่มาพิจารณาว่าจะเป็นป่าถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ปี 2484 ป่ามีโฉนด นส.3 ป่าไม้ที่ ครม.ยกเว้น กรมพัฒนาที่ดินจะเป็นผู้ให้คำตอบ
4 จะต้องดำเนินสรุปการดำเนินการภายใน 7 วันแรกของคณะทำงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ว่าให้ทางจังหวัดทำเรื่องขึ้นไปถามกรมพัฒนาที่ดิน ตอบกลับมาว่าพื้นที่นั้นๆ มีฐานะอย่างไรให้ชัดเจน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับที่ดินที่ถูกเพิกถอนไปแล้วนั้น ยังไม่ชัดเจนว่ามีกฎหมายหรือหน่วยงานใดมาบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ ส่วน 7 วันข้างหน้าคือการบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการให้ช่างรังวัดที่ดินจากส่วนกลางร่วมกับฝ่ายที่ดินของป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อจำแนกที่ดิน จากนั้นกรมพัฒนาที่ดินจะรับรองเป็นเอกสารชัดเจนออกมา เพื่อส่งมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับทราบ