ข่าว

ร.10 พระราชทานพระราชดำรัส”ศาลต้องปฏิบัติหน้าที่ ในนามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 2 มี.ค.61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เเก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

(ชมคลิป)