หลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ช่วยคนจมน้ำ!!

09 มิ.ย. 2561 เวลา 10:54 น.

การช่วยเหลือ “คนจมน้ำ” อย่างแรกที่ต้องมีคือ “สติ” ก่อนที่คุณจะใช้ขั้นตอน “ตะโกน โยน ยื่น” จะทำอย่างไรบ้างไปดูกัน

การช่วยชีวิต “คนจมน้ำ” โดยการจับอุ้มพาดบ่าและกระทุ้งท้องเป็นวิธีการที่ไม่ควรทำ และเป็นอันตรายต่อผู้ที่จมน้ำได้ เนื่องจาก “น้ำ” ที่ออกมาเป็นน้ำจากกระเพาะอาหารไม่ใช่ออกมาจากปอด ผลที่ตามมาจะทำให้ผู้ที่จมน้ำขาดอากาศหายใจนานขึ้น สมองขาดออกซิเจน และมีโอกาสเสียชีวิตสูง

การช่วยเหลือ “คนจมน้ำ” อย่างแรกที่ต้องมีคือ “สติ” ก่อนที่คุณจะใช้ขั้นตอน “ตะโกน โยน ยื่น” จะทำอย่างไรบ้างไปดูกัน

การช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกต้อง ควรใช้หลัก “ตะโกน โยน ยื่น” คือ

  1. ตะโกนขอความช่วยเหลือ
  2. โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้
  3. ยื่นสิ่งของยาวๆ ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ท่อนไม้ เข็มขัด ผ้าขาวม้า ยื่นอุปกรณ์ไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วจึงกวาดเข้าหาตัวคนที่อยู่ในน้ำ และดึงตัวเข้าหาฝั่งขึ้นมาจากน้ำ

การช่วยเหลือ “คนจมน้ำ” อย่างแรกที่ต้องมีคือ “สติ” ก่อนที่คุณจะใช้ขั้นตอน “ตะโกน โยน ยื่น” จะทำอย่างไรบ้างไปดูกัน

***ส่วนวิธีการกระโดดลงน้ำไปช่วยนั้น ผู้ช่วยเหลือจะต้องมีประสบการณ์ เพราะอาจถูกดึงให้จมน้ำ เสียชีวิตได้***

การช่วยเหลือ “คนจมน้ำ” อย่างแรกที่ต้องมีคือ “สติ” ก่อนที่คุณจะใช้ขั้นตอน “ตะโกน โยน ยื่น” จะทำอย่างไรบ้างไปดูกัน

ในการปฐมพยาบาลคนจมน้ำก่อนส่งแพทย์

  1. ให้จัด “ท่านอนราบ” ตะแคงหน้าเพื่อให้น้ำออกจากปาก
  2. “ผายปอด” โดยเป่าลมเข้าทางปากติดต่อกันหลายครั้ง เพื่อช่วยให้หายใจได้เร็วที่สุด
  3. หากหัวใจหยุดเต้น “นวดหัวใจ” โดยการกดที่บริเวณกลางหน้าอกให้ยุบประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของหน้าอก ความเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที กด 30 ครั้งต่อรอบ สลับกับการเป่าปากให้ครบ 5 รอบ
  4. รีบโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โดยเร็วที่สุด

การช่วยเหลือ “คนจมน้ำ” อย่างแรกที่ต้องมีคือ “สติ” ก่อนที่คุณจะใช้ขั้นตอน “ตะโกน โยน ยื่น” จะทำอย่างไรบ้างไปดูกัน