ข่าว

มั่นใจ! สอบ TCAS รอบ4 ไม่มีปัญหา

ทปอ. เปิดศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” 9 แห่งทั่วประเทศ พร้อมระดมทีมให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกเฉพาะกิจรองรับการสมัครรอบ Admission

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) แถลงเปิดตัว “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” เฉพาะกิจทั่วประเทศ ว่า ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดสมัครสอบ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions นักเรียนทั่วไป วันแรก โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา วันที่ 12  – 16 มิถุนายน 2561 ประกาศผล 19 กรฎาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแลัให้คำปรึกษานักเรียน ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการสมัคร ทปอ.จึงได้เปิดศูนย์  “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” ศูนย์เฉพาะกิจทั่วประเทศ ในการสมัครสอบ รอบที่ 4 จำนวน 9 แห่ง

 1. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทร 053-948-914  ถึง 18 (ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา) เวลาทำการ 30-16.30 น.
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 095-671-6259 , 095-669-4704 , 043-202-660 เวลาทำการ 30-16.30 น.
 3. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล ตึก LRC (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถนนกาญจวณิชย์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   โทร. 074-289-255 ถึง 8 เวลาทำการ 30-16.30 น.
 4. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  หน่วยสอบ Admissions อาคารอธิการ 2 มศก.  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 5. กรุงเทพมหานคร จุดที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สำนักทะเบียนและประมวลผล  สจล. ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ   โทร. 02-329-8203 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 6. กรุงเทพมหานคร จุดที่ 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   งานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2  ถนนประชาราษฎร์    เขตบางซื่อโทร. 02-555-2000 ต่อ 1623 1626 1627
 7. กรุงเทพมหานคร จุดที่ 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ hotline โทร. 090-9951845 และ 094-1798285 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 8. กรุงเทพมหานคร จุดที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02 564 4441-79 ต่อ 1633
  ถึง 1638   มือถือ 091 576 0868
 9. กรุงเทพมหานคร จุดที่ 5 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ  ชั้น 3  อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกเก่า) ถนนศรีอยุธยา  ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 0-2354-3728 , 02-354-5150 ถึง 2   เวลาทำการ 30-19.00 น.

เพื่อให้บริการ 2ส่วน ได้แก่ การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มนดารแนะนำขั้นตอนและแก้ปัญหาหากเกิดปัญหาขัดข้องการสมัคร ปัญหาการจ่ายเงินซับซ้อน นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประดอบการตัเสินใจให้นักเรียน เช่น ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง คพแนนสูงสุด ต่ำสุด ของวิชาสาขาต่างๆ

พร้อมให้ความมั่นใจว่า การสมัครสอบรอบนี้ไม่น่ามีปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านระบบอย่างที่ผ่านมา ที่ระบบเว็บล่ม จนเกิดปัญหา ครั้งนี้มีการชุดสำรองระบบ ไว้อีก1ชุดแล้ว แต่ก็ไม่ได้ประมาณ เนื่องจากการสมัครสอบรอบ4นี้ แตกต่างจากรอบ3ที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของข้อมูล และห้วงเวลาที่น้อยกว่า

ด้าน รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึง  ทปอ. กำหนดให้นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมคณะแนนตามหลักเกณฑ์ของแต่สาขาที่นักเรียนประสงค์จะศึกษาต่อ จำนวนสูงสุด 4 อันดับ  ระหว่างวันที่  12-16 มิ.ย. 61 โดยผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครระหว่าง 12-17 มิ.ย. 61  และหลังจากนั้นจะประมวลผลให้แล้วเสร็จ เพื่อประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่  4 ก.ค. 61 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 61 ตามกำหนดการของแต่ละสถาบัน และในกระบวนการสุดท้าย ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 19 ก.ค. 61

โดยนักเรียนสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ http://tcas.cupt.net/ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน