Breaking ข่าว ทั่วไทย

เปิดขุมทรัพย์!  “เจ้าพ่อชาดา” 

ชาดา ไทยเศรษฐ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อปี 2557 ไม่มีหนี้ มีทรัพย์สิน 73 ล้านบาท
 
วันที่ 28 พ.ค.60–นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีต ส.ส.อุทัยธานี ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง ส.ส.รวม 7.15 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากเงินเดือน ส.ส.และเบี้ยประชุม 1.27 ล้านบาท รายได้จากการขายโค-กระบือ 3 ล้านบาท รายได้จากการค้ากระบือชำแหละ 1.3 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าที่ชำแหละกระบือ 600,000 บาท รายได้จากบริการรับจ้างเหมารถตู้ 980,000 บาท และมีรายจ่ายส่วนตัว 1.5 ล้านบาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนทรัพย์สินมี 73.3 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสด เงินฝาก 20 บัญชี และเงินให้กู้ยืมรวม 10.6 ล้านบาท ที่ดิน 42 แปลง เป็นที่ดินในอุทัยธานี 41 แปลง รวมมูลค่าที่ดินทั้งหมด 24.2 ล้านบาท โรงเรือน-สิ่งปลูกสร้าง 14.3 ล้านบาท รถยนต์-รถตู้-จักรยานยนต์ 6.2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นที่มีราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป รวม 17 ล้านบาท
 
ถ้าดูรายละเอียดทรัพย์สินอื่น 17 ล้านบาท แบ่งเป็น พระเครื่อง 11 องค์ มีดหลวงพ่อเดิม เครื่องราง ทรัพย์สินส่วนนี้ไม่ทราบราคา นอกจากนี้เป็นกระบือ โค 400 ตัว มูลค่า 16 ล้านบาท นาฬิกาข้อมือ ทองรูปพรรณ แหวน มูลค่า 1 ล้านบาท และแจ้ง ป.ป.ช.ว่าไม่มีหนี้สิน