Breaking ข่าว ทั่วไทย อาชญากรรม

เปิดขุมทรัพย์!  “เจ้าพ่อชาดา” 

ชาดา ไทยเศรษฐ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อปี 2557 ไม่มีหนี้ มีทรัพย์สิน 73 ล้านบาท
 
วันที่ 28 พ.ค.60–นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีต ส.ส.อุทัยธานี ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง ส.ส.รวม 7.15 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากเงินเดือน ส.ส.และเบี้ยประชุม 1.27 ล้านบาท รายได้จากการขายโค-กระบือ 3 ล้านบาท รายได้จากการค้ากระบือชำแหละ 1.3 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าที่ชำแหละกระบือ 600,000 บาท รายได้จากบริการรับจ้างเหมารถตู้ 980,000 บาท และมีรายจ่ายส่วนตัว 1.5 ล้านบาท

ส่วนทรัพย์สินมี 73.3 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสด เงินฝาก 20 บัญชี และเงินให้กู้ยืมรวม 10.6 ล้านบาท ที่ดิน 42 แปลง เป็นที่ดินในอุทัยธานี 41 แปลง รวมมูลค่าที่ดินทั้งหมด 24.2 ล้านบาท โรงเรือน-สิ่งปลูกสร้าง 14.3 ล้านบาท รถยนต์-รถตู้-จักรยานยนต์ 6.2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นที่มีราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป รวม 17 ล้านบาท
 
ถ้าดูรายละเอียดทรัพย์สินอื่น 17 ล้านบาท แบ่งเป็น พระเครื่อง 11 องค์ มีดหลวงพ่อเดิม เครื่องราง ทรัพย์สินส่วนนี้ไม่ทราบราคา นอกจากนี้เป็นกระบือ โค 400 ตัว มูลค่า 16 ล้านบาท นาฬิกาข้อมือ ทองรูปพรรณ แหวน มูลค่า 1 ล้านบาท และแจ้ง ป.ป.ช.ว่าไม่มีหนี้สิน